Modul Služby

Modul Služby řeší problematiku různých typů služeb. Ať už personální leasing, stěhování, skladování, vzdělávání, distribuce apod.

K objednávce je generován podrobný plán řešení až na úroveň pracovních směn. Ty jsou plánované v období realizace objednávky. Na směny jsou obsazováni jednotliví pracovníci, materiál, případně vozidlo.

Ke každé směně jsou evidovány výkony přesouvané do modulu Mzdy pro výpočet mzdy. Následně se výplaty posílají na účet nebo vyplácejí v hotovosti, přičemž je sledována jejich bilance. Modul poskytuje API rozhraní pro export plánovaných směn a potřeby obsazení.

Funkcionality modulu Služby

Cenové nabídky

Položková konfigurace cenové nabídky s propojením na skladové položky. Potvrzením nabídky se generují objednávky.

Prodej

Sledování přijatých objednávek s evidencí činností na objednávky, s propojením na výkony a směny.

Směny

Sledování a plánování směn vázajících se k objednávkám. Na směnách je možné plánovat materiál, zaměstnance a dopravu.

Výkony / Výplaty

Sledování a zpracování výkonů na jednotlivých směnách. Vyplácení výkonů po zpracování výplat v modulu Mzdy.

Balicí materiál

Uplatňování balicího materiálu na směny s propojením na skladové hospodářství.

Doprava

Evidence vozidel a denní výkazy jízd včetně karet PHM s podporou číselníků pohonných hmot, sazeb, tras a činností údržby.

Paletové místo

Sledování uskladnění ve skladu. Generování pohybů a pravidelných měsíčních objednávek při pronajatých pozicích v konkrétním období. Propojení na skladové hospodářství a přijaté objednávky.

Školení a kurzy

Evidence na sledování a řízení kurzů a výuky. Propojení na smlouvy, objednávky, směny a evidenci lektorů a studentů.

REÁLNÁ UKÁZKA MODULU SLUŽBY