Modul Rozúčtování

V modulu Rozúčtování můžete provádět vyúčtování služeb na základě odečtů měřičů a jiných kritérií. Poskytuje kompletní podporu od provedení změn v uživatelích prostor, přes odečty měřičů až po výpočet vyúčtování. 

Pro odečty měřičů lze použít mobilní aplikaci  na odečet měřičů nebo napojení přímo na denní odečty . Výsledné vyúčtování je možné vyexportovat do datových souborů pro import správci včetně přiložení samostatných PDF vyúčtování pro každý prostor  

 

FUNKCIONALITY MODULU ROZÚČTOVÁNÍ

Pasporty

Definice zpracovávaných prostor po technické stránce a po stránce jejich užívání v určitém čase.  

Měřiče

Evidence všech typů měřičů a jejich odečtů. Podpora odečítání měřičů, výpočtu spotřeb s predikcí možných chyb. 

Roční vyúčtování

Rozúčtování nákladů na dům nebo odběrné místo na jednotlivé prostory podle spotřeb měřičů nebo technických parametrů prostor. 

Importy / exporty

Importy od správců do části Pasport, importy odečtů měřičů z různých zařízení a následně exporty výsledků včetně PDF výstupů vyúčtování. 

REÁLNÁ UKÁZKA MODULU ROZÚČTOVÁNÍ