Modul Mzdy a personalistika

Modul Mzdy a personalistika zajišťuje výpočet mezd ve smyslu platné legislativy od personální evidence, docházky, samotného výpočtu mezd, výkaznictví až po jejich automatické zaúčtování za zaměstnance společnosti, zástupce vlastníků či odměny statutárním zástupcům společenství vlastníků jednotek. Samozřejmostí je generování příkazů k úhradě. Obsahuje funkčnost, která je šitá na míru správcům bytového fondu, výrobcům tepla a nemají ji žádné jiné konkurenční produkty.

Moduly Finance a Mzdy představují obecně použitelný ekonomický systém, který používají i účetní společnosti, personální agentury apod.

funkcionality modulu Mzdy a personalistika

Personalistika

Zastřešuje organizační strukturu organizace komplexní evidenci zaměstnanců a jejich pracovně-právních vztahů, které je možné napojit na standardní pracovní kalendář, případně na libovolně definovatelné pracovní nebo změnové kalendáře organizace. 

Docházka

Evidence práce zaměstnanců. Podporuje práci s více pracovními kalendáři včetně vícesměnném provozu. V případě potřeby je možné integrovat s externím docházkovým systémem. 

Měsíční mzdy a zálohy

Výpočet mezd zaměstnanců podle aktuálně platné legislativy. Umožňuje evidovat stálé složky a srážky zaměstnanců včetně integrace exekuce ve smyslu právního řádu. Možnost konfigurace zasílání šifrované mzdové výplatní pásky elektronickou formou.

Výkazování

Pokrývá komunikaci s institucemi zpracovávajícími zákonné odvody a srážky - sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, daňový úřad a podobně. Poskytuje podklady pro statistické zjišťování.

Hromadné operace

Umožňují zpracování jednotlivých mzdových činností v dávkách. Operace pokrývají výpočetní procedury, uzávěrkové činnosti i hromadnou komunikaci.

REÁLNÁ UKÁZKA MODULU MZDY A PERSONALISTIKA