Modul Finanční leasing

Poskytuje evidenci klientských smluv při nabízení produktu, který je splácen určité období.

Společnost má možnost konfigurovat smlouvu, její finanční nebo obecné podmínky přímo na míru daného typu obchodu.

Ke smlouvě je generován splátkový kalendář. V daném období jsou k splátce generovány potřebné doklady.

 

FUNKCIONALITY MODULU FINANČNÍ LEASING

Metodika

Definice metodik účtování s propojením na účetnictví, typy pohybů zdanitelných plnění s podrobnou konfigurací jednotlivých typů splátek splátkových kalendářů pro druhy obchodů.

Smlouvy

Evidence smluv a splátkových kalendářů. Propojení na interní doklady, faktury, upomínky vystavené k splátkovým kalendářům.