Modul finance a ekonomika

FINUS představuje komplexní ekonomický systém umožňující vést podvojné účetnictví s podporou fakturace, prodeje, skladů, evidence majetku, CRM, banky, pokladny a dopravy. Podporuje neomezený počet účetních subjektů, zpravidla společenství vlastníků bytů. 

Prostřednictvím modulu Finance a ekonomika jsou k dispozici okamžité informace o platební disciplíně, plnění plánu nebo hospodářském výsledku v jednotlivých částech firmy.

Umožňuje správu všech činností organizace, od příjmu závazků, jejich vnitřního rozdělení a zaevidování, přes výdej materiálu a služeb pro zajištění zakázek až po vystavení odpovídajících pohledávek.

FUNKCIONALITY MODULU FINANCE A EKONOMIKA

Platební styk

Automaticky se sleduje platební disciplína. Systém se umí napojit na libovolný homebanking banky. Banka i pokladna umí pracovat v domácí měně a v cizích měnách.

Faktury

V rámci fakturace lze evidovat dodavatelské faktury, odběratelské faktury, zálohové faktury, vystavovat převodní příkazy a zasílat je do banky.

Prodej

Objednávkový podsystém, který řeší přijaté a vystavené objednávky, dodací listy s návazností na skladové hospodářství.  

Sklad

Skladové hospodářství, kromě standardních příjmových výdajových dokladů, obsahuje převodky, doklady výroby, kalkulační listy a evidenci sériových čísel zboží.

Majetek

Evidence investičního a drobného majetku včetně odpisování, metod odpisování a následného automatického zaúčtování. Inventární karty v rámci druhů a skupin majetku, způsoby pořízení, technický stav majetku.

Účetnictví

Podvojné účetnictví včetně DPH přímo propojeno s ostatními moduly a odvětvovými řešeními. Umožňuje vést neomezený počet účetních subjektů se silnou podporou synchronizace číselníků, předkontací a dat.

CRM

Řízení vztahů se zákazníky obsahuje rozšířenou evidenci nad adresářem firem. Umožňuje evidovat kontaktní osoby, realizovat kampaně, sledovat události.

Registratura

Správa došlé a odeslané pošty a její přidělování na oddělení. Přidělování se řídí organizační strukturou a jednotlivé registraturní záznamy lze označovat registraturních značkami a zařazovat je do spisů.

Doprava

Evidence vozidel a denní výkazy jízd včetně karet PHM a podporou číselníků pohonných hmot, sazeb, tras a činností údržby.

REÁLNÁ UKÁZKA MODULU FINANCE A EKONOMIKA