eFINUS - jednoduchý přístup ekonomickým údajům

MOBILNí APLIKace eFINUS UMOŽŇUJE ZVYŠOVAT KVALITU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Přinášíme novinku v oblasti mobilních aplikací - eFINUS. Jde o aplikaci pro mobilní telefony propojenú s ERP systémem FINUS. 

Aplikace umožňuje přistupovat k datům a měnit údaje v informačním systému nejen za obrazovkami počítačů, ale i přes smartphony či tablety.

Z mobilního telefonu je možné:

  • Přistupovat k údajům - údaje jsou k dispozici kdekoliv a kdykoliv
  • Přistupovat k přiloženým dokumentům - dokumenty je možné stáhnout i bez přístupu k počítači
  • Měnit údaje - kdykoliv, kdy je to nutné
  • Vytvářet nové údaje - zapsání změn je možné kdykoliv

Mobilná aplikácia je přístupná pro nasledovné moduly

 

eFINUS

Přístup k údajům o objednávkách, fakturaci, majetku nebo skladu. Údaje jsou snadno přístupné i přes partnery. Otevřené objednávky, platební disciplína, komunikace s partnery či případné doplnění nových kontaktů.

eDOMUS

Jednoduše získané informace o spravovaných domech, revizích, stavu fondu oprav, zápisů ze schůzí apod. Možnost zjistit kontaktní údaje na vlastníky bytů nebo tyto údaje změnit. V telefonu jsou i otevřené požadavky na údržbu a je možné vytvořit nové.

eTeplo

Pasporty technického vybavení kotelen a výměníkových stanic jsou přímo v mobilním telefonu. Je možné doplnit stavy při pravidelných prohlídkách. Získají se tak informace o odpočtech měřičů, fakturaci a další informace o odběratelích.