Finus inovace

ERP Systém finus

FINUS je ideálním řešením pro řízení ekonomicko-finančních, personálních a mzdovych procesů pro subjekty různého typu. 

Je to otevřený, bezpečný modulární systém, pro který se neustále sleduje vývoj požadavků trhu a legislativní změny.

 

Inovace v řízení ekonomicko-finančních procesů

Otevřené bankovnictví

Aplikované bankovní služby pro nejrychlejší a nejefektivnější stahování a párování plateb díky  propojení účtů pomocí API rozhraní bez potřeby přihlášení do bankovní aplikace. Služba je dostupná 24/7 a informace o pohybech nebo zůstatcích jsou dostupné okamžitě po připsání prostředků na platební účet.

SMS služba

Přímo ze systému je možné zasílat SMS na telefonní čísla v České republice a na Slovensku. Odeslaná SMS zůstává evidována v systému i s termínem jejího doručení. SMS je možné použít ke generování upomínek, k upozornění o termínu schůze, odstávce elektřiny, zaslání PF apod.

Hybridní pošta

Hybridní pošta je komplexní řešení zabezpečení výroby, balení, třízení zásilek a jejich zaslání adresátům podle adresních údajů uvedených na zásilce. Podání zásilek se realizuje elektronicky - zasláním nebo odevzdáním údajů.

eDOMUS - mobilní aplikace pro moderního správce

Přístup k údajům o správě nemovitostí kdekoliv a kdykoliv. Aplikace pro mobilní telefony propojená s modulem DOMUS pro správu bytů. Údaje evidované správcem jsou přístupné tam, kde to zaměstnanci potřebují - v terénu.

Portál POSCHODECH pro uživatele bytů

Portál, kde je vše pod kontrolou. Jedinečný portál pro zákazníky správce. Uživatel prostor má přístup k údajům o svém bytě a domě. Správce má plnou kontrolu nad zobrazovanými údaji. Nachází se zde konto uživatele, grafy spotřeb, roční vyúčtování, náklady domu, informace od správce, fond oprav či revize.

Moderní odečty měřičů přes internet

S našimi partnery to není problém. Používáme standardní měřiče s dálkovým odečtem, které jsou odčítány sběrači údajů instalovanými v domě. Sběrače zasílají stavy měřičů přímo na centrální server. Portál poschodech.cz zpřístupňuje na denní bázi údaje vlastníkům bytů, vyhodnocuje je a zasílá upozornění. 

Mobilní aplikace pro odečet měřičů

Odečet měřičů bez papíru, přímo přes vlastní mobilní telefon. Aplikace umožní odčítat měřičů v bytech pomocí mobilního zařízení se systémem Android. Zároveň umožní vyfotit měřič, stav zapíše do databáze správce a uživatelům bytů pošle zprávu o odečtu e-mailem nebo SMSkou.