Hľadať

Vyhľadávanie

Zákaznícka zónaRegistrácia
Zabudli ste heslo?

Dokonalosť v montáži

Dokonalosť v montáži - EMANSCieľom EMANSu je dosiahnuť bezpapierové (automatizované) vykonanie výroby vo výrobnej hale. Inštruovať operátorov a zariadenia, konať plne automaticky, presne, v stanovenom čase a zabrániť chybe.

Vo výrobnom procese sú neoddeliteľnou súčasťou operátori, strojné vybavenie a nástroje. Všetky tieto elementy potrebujú byť inštruované, musia byť priebežne konfigurované, riadené a monitorované.

Práve poskytnutím jasnej elektronickej distribúcie, vizualizácie a vykonanie inštrukcie na pracovisku, môžete získať absolútne novú perspektívu v možnostiach vašej výroby. Môžete napríklad spájať viaceré pracoviská do jedného, alebo dynamicky prideľovať výrobné zdroje, či objednávku distribuovať na iné pracoviská na základe informácie v objednávke, či aktuálnemu stavu výrobných zariadení.

Produktivita rastie, ale požiadavky na zdroje sú zachované alebo dokonca menšie.

Chcete vdedieť viac o využití MES (Manufacturing Execution System) / MOM (Manufacturing operations management) systému EMANS vo vašej spoločnosti?

Smart Industry newsletter

Prípadové štúdie, novinky a zaujímavosti o digitálnej revolúcii v priemysle priamo do vašej schránky.


Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. za účelom zasielania newslettera a informácií súvisiacich s našimi službami a produktami. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti. Viac informácií: Ochrana osobných údajov.