Hľadať

Vyhľadávanie

Zákaznícka zónaRegistrácia
Zabudli ste heslo?

Vlastnosti EMANS

Vlastnosti riešenia EMANS

Vyhodnocovanie výkonnostných ukazovateľov

 • Bezodkladný a presný monitoring a analýza ukazovateľov celkovej efektivity zariadení (Overall Equipment Effectiveness), celkovej efektivity pracovníkov (Overall Labor Effectiveness), efektívnosti využitia materiálov a Key Performance Indicators v reálnom čase

Zber dát a monitoring procesov

 • Okamžitý prístup k výrobným dátam
 • Vytváranie podrobného rodného listu výrobku
 • Vytváranie a archivovanie podrobných výkazov práce stroja alebo zamestnanca

Plánovanie

 • Operatívne a detailné plánovanie výroby a výrobných procesov

Operatívne riadenie zdrojov

 • Alokácia a riadenie práce
 • Koordinácia jednotlivých činností vo výrobných procesoch
 • Kontrola následnosti procesov

Optimalizácia využitia zdrojov

 • Riadenie výrobných a logistických činností autonómnymi a samoučiacimi sa algoritmami

Bezpapierová výroba

 • Digitálna distribúcia výrobných príkazov a výrobnej dokumentácie
 • Digitálne odpisovanie výroby a práce zamestnancov

Vizualizácia

 • Zobrazovanie pracovných príkazov, pracovno-výrobných postupov, technickej dokumentácie, aktuálneho stavu výroby ako aj upozornení v reálnom čase

Štandardizácia

 • Kontrola dodržiavania pracovných predpisov Poka-Yoke, FIFO, LIFO, KANBAN