Hľadať

Vyhľadávanie

Zákaznícka zónaRegistrácia
Zabudli ste heslo?

Riešenie EMANS - MES / MOM

Systém EMANS predstavuje plnohodnotné riešenie MES (Manufacturing  Execution System) / MOM (Manufacturing Operations Management). Pri jeho návrhu boli použité štandardy vychádzajúce z ISA-95 a naviazaných noriem, čím vznikla softvérová platforma spĺňajúca vysoké požiadavky priemyselného dizajnu. V aktuálnej štvrtej generácii systému EMANS sme využili naše niekoľkoročné skúsenosti s implementáciou informačných systémov v prostredí výrobných podnikov. EMANS používajú výrobné spoločnosti na sledovanie a riadenie širokej škály procesov výroby, logistiky, ako aj kontroly kvality. Našou ambíciou je presadiť systém EMANS ako „operačný systém“ výroby. 

Manufacturing operations management EMANS

EMANS zabezpečuje

 • Riadenie a alokáciu výrobných zdrojov (strojov, nástrojov, pracovníkov a materiálu)
 • Operatívne a detailné plánovanie výroby
 • Dispečing a distribúciu výrobných príkazov
 • Procesné riadenie samotnej realizácie výroby
 • Vizualizáciu údajov a dokumentov potrebných k realizácii výrobných operácií
 • Riadenie pohybu a skladovania materiálov
 • Zber a zhromažďovanie údajov z výroby
 • Zaznamenávanie a dohľadávanie údajov o stavoch a použitých výrobných zdrojov počas realizácie výroby
 • Vyhodnocovanie výkonnosti výroby a efektivity použitých výrobných zdrojov
 • Riadenie testovania kvality
 • Riadenie údržby výrobných zariadení

Cieľová skupina

Nasadenie systému EMANS je vhodné pre výrobné podniky s nosným podielom výroby na základe montáže (automotive, elektropriemysel) alebo spracovania materiálu (strojárstvo, nábytkárstvo) na objednávku. V týchto prostrediach vznikajú špecifické požiadavky na zabezpečenie činností, ktoré sú kritické z pohľadu: 

 • Vysokej kvality výrobkov a nulovej chybovosti výroby
 • Zabezpečenia bezpečnosti vo výrobe
 • Dosahovania čo najvyššej efektivity výroby
 • Zabezpečenia spoľahlivosti výrobných zdrojov a stabilnej výrobnej kapacity podniku
 • Dodržiavania odvetvových predpisov a noriem, napríklad dohľadateľnosti „rodného listu“ výrobku

Sledovanie efektivity na pracovisku - EMANS

Dosiahnutie uvedených cieľov je možné cez implementáciu vhodných výrobných procesov, logistických procesov, procesov testovania kvality a procesov údržby zariadení. Práve procesy sú tým „rodinným striebrom“ každého výrobného podniku. Úspešnosť dodržiavania stanovených procesov je podmienená vhodnou podporou informačnými systémami. Systém EMANS je svojou komplexnosťou, flexibilitou a spoľahlivosťou tým najlepším riešením.

Chcete vedieť viac?