hortim
inteligentná logistika potravinovej distribúcie

Obchodno-logistická potravinárska spoločnosť HORTIM sa rozhodla pre prevádzkovú automatizáciu svojej novej chladenej logistickej platformy. Spoločnosť ANASOFT vytvorila kompletný digitálny ekosystém prevádzky HORTIM, v rámci ktorej sú prostredníctvom technológií ako IoT, AI a digitálnych dvojčiat dynamicky riadené logistické operácie a zásobovacie procesy naprieč celým materiálovým tokom na prevádzke - od prijatia tovaru až po expedíciu zákazníckych objednávok. Distribučné centrum o rozlohe 11 000 m2 disponuje 800 tonami čerstvého ovocia a zeleniny.

Vďaka dynamickému riadeniu logistiky môže distribučné centrum expedovať tovar už do niekoľko desiatok minút od prijatia objednávky, pričom prevádzka zásobuje denne maloobchodnú sieť s 1 200 predajňami. Ovocie a zelenina sa tak môžu dostávať k zákazníkom už do 24 hodín od zberu u domácich pestovateľov. Inovatívne riešenie inteligentnej potravinovej logistiky od ANASOFTu riadi procesy s najmenším počtom podnikových zdrojov pri dosahovaní čo najvyššieho prevádzkového výkonu. Systém navyše reaguje na zmeny a prebiehajúce okolnosti v reálnom čase, a vďaka dynamickému riadeniu materiálového toku (objednávok, zásob a skladu) disponujú logistické procesy agilnosťou umožňujúcou bezodkladne reagovať na zmeny na trhu a v spotrebiteľskom správaní pri udržaní rýchlosti, čerstvosti a kvality dodávaných potravin.

 

 

Chcete sa dozvedieť viac o tomto projekte?
 

 

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.

 


* Povinné položky

 

Autonómne a dynamické riadenie montážnej linky

Autonómna synchronizácia logistiky a výroby | Milk Run 4.0

Inteligentné riadenie montáže nárazníkov