ZKW
Zber dát z výrobnej linky

Zber, spracovanie a archivácia dát z výrobnej linky

 

Cieľom projektu bolo zabezpečiť zber, spracovanie a archivácia údajov získaných z výrobnej linky v závode ZKW. Dané údaje predstavujú zaznamenané parametre a namerané hodnoty, ktoré sú priradené ku konkrétnemu vyrobenému produktu – svetlometov pre automobilku BMW.

Zadanie projektu:

  • Zber, spracovanie a archivácia dát z výrobnej linky
  • Sledovanie požadovaných KPI výroby
  • Plánovanie ľudských zdrojov

Implementácia:

Výsledky riešenia:

  • Transparentnosť vo výrobných procesoch, zobrazovanie výkonnosti výrobných liniek v reálnom čase
  • Traceabilita materiálu a operátorov (OLE)
  • Automatické generovanie podrobného rodného listu výrobkov
  • Evidencia dôvodov a počtu nepodarkov („scrapov“)
  • Jednotný nástroj pre riadenie a monitoring výroby

 

Chcete sa dozvedieť viac o tomto projekte?
 

 

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.

 


* Povinné položky

 

Autonómne a dynamické riadenie montážnej linky

Centrálne automatizované riadenie výrobného procesu

Autonómna synchronizácia logistiky a výroby | Milk Run 4.0