ZKW
Zber dát z výrobnej linky

Cieľom projektu bolo zabezpečiť zber, spracovanie a archivácia údajov získaných z výrobnej linky v závode ZKW. Dané údaje predstavujú zaznamenané parametre a namerané hodnoty, ktoré sú priradené ku konkrétnemu vyrobenému produktu – svetlometov pre automobilku BMW.

 

Zber, spracovanie a archivácia dát z výrobnej linky

Zadanie projektu

  • Zber, spracovanie a archivácia dát z výrobnej linky
  • Sledovanie požadovaných KPI výroby
  • Plánovanie ľudských zdrojov

Implementácia

Výsledky riešenia

  • Transparentnosť vo výrobných procesoch, zobrazovanie výkonnosti výrobných liniek v reálnom čase
  • Traceabilita materiálu a operátorov (OLE)
  • Automatické generovanie podrobného rodného listu výrobkov
  • Evidencia dôvodov a počtu nepodarkov („scrapov“)
  • Jednotný nástroj pre riadenie a monitoring výroby

Chcete sa dozvedieť viac o tomto projekte?

Ďalšie prípadové štúdie

Autonómne a dynamické riadenie montážnej linky

Centrálne automatizované riadenie výrobného procesu

Autonómna synchronizácia logistiky a výroby | Milk Run 4.0