Lunys
Riadenie výrobnej a kompletizačnej technológie | inteligentná intralogistika a WES

Cieľom projektu bolo riadenie a monitorovanie výrobných technológii, riadenie vychystávania a kompletizácie objednávok až po ich dodanie koncovému odberateľovi komplexným riadiacim Smart Industry systémom EMANS. V rámci projektu bola nasadená nová generácia WMS (Warehouse Management System) systému pre inteligentné riadenie skladu a zásobovania - Warehouse Execution System (WES). Smart Industry riešenie bolo nasadené v prevádzke obchodno-distribučnej spoločnosti LUNYS (sklad o rozlohe 3500 m2) podnikajúcej v dovoze a distribúcii čerstvého ovocia, zeleniny a potravinového tovaru.  

 

Riadenie výrobnej a kompletizačnej technológie – inteligentná intralogistika a WES

Zadanie projektu

 • Naskladňovanie supermarketu pracovísk pri dopravníkovom páse
 • Dynamická alokácia objednávok pre vychystávacie pracoviská
 • Efektívne plánovanie výroby

Implementácia

Výsledky riešenia

 • Vyhotovovanie reportov s aktuálnymi a presnými údajmi v reálnom čase
 • Autonómne riadenie vychystávania jednotlivých objednávok
 • Kompletizácia objednávok a ich následná expedícia
 • Monitorovanie výrobného procesu a výrobných technológií
 • Poloautomatizované vychystávanie tovaru a jeho kompletizácia (triedenie využitím automatického dopravníka)
 • Sledovanie a riadenie využívania materiálov (vratných a nevratných prepraviek a prepraviek pre mrazený tovar)
 • Digitalizácia a automatizácia dodacích dokumentov - dematerializácia výrobného a distribučného procesu
 • Presné navážené množstvo jednotlivých tovarov sa automaticky eviduje do podnikového ERP systému
 • Automatické generovanie dodacích listov

Chcete sa dozvedieť viac o tomto projekte?

Ďalšie prípadové štúdie

Komplexné riadenie skladovej logistiky | WMS

Inteligentné riadenie skladu tovarov | WES a intralogistiky

Riadenie skladovej logistiky | WES