Lunys
Riadenie výrobnej a kompletizačnej technológie | inteligentná intralogistika a WES

Riadenie výrobnej a kompletizačnej technológie – inteligentná intralogistika a WES

 

Cieľom projektu bolo riadenie a monitorovanie výrobných technológii, riadenie vychystávania a kompletizácie objednávok až po ich dodanie koncovému odberateľovi komplexným riadiacim Smart Industry systémom EMANS. V rámci projektu bola nasadená nová generácia WMS (Warehouse Management System) systému pre inteligentné riadenie skladu a zásobovania - Warehouse Execution System (WES). Smart Industry riešenie bolo nasadené v prevádzke obchodno-distribučnej spoločnosti LUNYS (sklad o rozlohe 3500 m2) podnikajúcej v dovoze a distribúcii čerstvého ovocia, zeleniny a potravinového tovaru.  

Zadanie projektu:

 • Naskladňovanie supermarketu pracovísk pri dopravníkovom páse
 • Dynamická alokácia objednávok pre vychystávacie pracoviská
 • Efektívne plánovanie výroby

Implementácia:

Výsledky riešenia:

 • Vyhotovovanie reportov s aktuálnymi a presnými údajmi v reálnom čase
 • Autonómne riadenie vychystávania jednotlivých objednávok
 • Kompletizácia objednávok a ich následná expedícia
 • Monitorovanie výrobného procesu a výrobných technológií
 • Poloautomatizované vychystávanie tovaru a jeho kompletizácia (triedenie využitím automatického dopravníka)
 • Sledovanie a riadenie využívania materiálov (vratných a nevratných prepraviek a prepraviek pre mrazený tovar)
 • Digitalizácia a automatizácia dodacích dokumentov - dematerializácia výrobného a distribučného procesu
 • Presné navážené množstvo jednotlivých tovarov sa automaticky eviduje do podnikového ERP systému
 • Automatické generovanie dodacích listov

 

Chcete sa dozvedieť viac o tomto projekte?
 

 

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.

 


* Povinné položky

 

Komplexné riadenie skladovej logistiky | WMS

Inteligentné riadenie skladu tovarov | WES a intralogistiky

Riadenie skladovej logistiky | WES