Varroc Lighting Systems
Riadenie zásob výrobných polotovarov | ANDON systÉm

Cieľom projektu bolo riadenie zásob v sklade výrobných polotovarov realizované podľa princípu FIFO na úrovni dávok konkrétneho materiálu. Zároveň mala byť zachovaná čo najvyššia obsadenosť skladu vo výrobnej prevádzke spoločnosti Varroc Lighting Systems.

 

RIADENIE ZÁSOB VÝROBNÝCH POLOTOVAROV – ANDON SYSTÉM

Zadanie projektu

 • Rýchla identifikácia zásob
 • Redukcia doby vyhľadávania tovaru
 • Zabezpečovanie sledovania príjmu a výdaja materiálu

Implementácia

 • Implementácia Manufacturing Operations Management (MOM) modulu Smart Industry systému EMANS
 • Zavedenie vnútropodnikového Internetu vecí (IoT)
 • Monitoring stavu skladových zásob v reálnom čase s využitím princípu ANDON (informačný nástroj štíhlej výroby, ktorý sprostedkováva okamžité vizuálne alebo zvukové upozornenia)
 • Identifikácia konkrétnej lokalizácie jednotlivých položiek v skladových zásobách a ich presnej pozície
 • Integrácia systému EMANS s podnikovým ERP systémom

Výsledok riešenia

 • Vizualizácia a riadenie zásob v supermarkete
 • Sledovanie technologického životného cyklu výliskov (FIFO) od pokovovania až po ďalšie spracovanie (vrátane technologických prestávok)
 • Zníženie chybovosti pri návoze materiálu k výrobným linkám
 • Prístup k aktuálnym a presným dátam, ktoré urýchľujú rozhodovanie v reálnom čase
 • Skrátenie manipulačnej doby
 • Zavedenie ťahového systému pre plánovanie výroby
 • Redukcia odpadovosti
 • Monitoring príjmu a výdaja skladových zásob

Chcete sa dozvedieť viac o tomto projekte?

Ďalšie prípadové štúdie

Riadenie montáže a monitoring nárazníkov

Autonómna synchronizácia logistiky a výroby | Milk Run 4.0

Autonómne a dynamické riadenie montážnej linky