Varroc Lighting Systems
Riadenie zásob výrobných polotovarov | ANDON systÉm

RIADENIE ZÁSOB VÝROBNÝCH POLOTOVAROV – ANDON SYSTÉM

 

Cieľom projektu bolo riadenie zásob v sklade výrobných polotovarov realizované podľa princípu FIFO na úrovni dávok konkrétneho materiálu. Zároveň mala byť zachovaná čo najvyššia obsadenosť skladu vo výrobnej prevádzke spoločnosti Varroc Lighting Systems.

Zadanie projektu:

 • Rýchla identifikácia zásob
 • Redukcia doby vyhľadávania tovaru
 • Zabezpečovanie sledovania príjmu a výdaja materiálu

Implementácia:

 • Implementácia Manufacturing Operations Management (MOM) modulu Smart Industry systému EMANS
 • Zavedenie vnútropodnikového Internetu vecí (IoT)
 • Monitoring stavu skladových zásob v reálnom čase s využitím princípu ANDON (informačný nástroj štíhlej výroby, ktorý sprostedkováva okamžité vizuálne alebo zvukové upozornenia)
 • Identifikácia konkrétnej lokalizácie jednotlivých položiek v skladových zásobách a ich presnej pozície
 • Integrácia systému EMANS s podnikovým ERP systémom

Výsledok riešenia:

 • Vizualizácia a riadenie zásob v supermarkete
 • Sledovanie technologického životného cyklu výliskov (FIFO) od pokovovania až po ďalšie spracovanie (vrátane technologických prestávok)
 • Zníženie chybovosti pri návoze materiálu k výrobným linkám
 • Prístup k aktuálnym a presným dátam, ktoré urýchľujú rozhodovanie v reálnom čase
 • Skrátenie manipulačnej doby
 • Zavedenie ťahového systému pre plánovanie výroby
 • Redukcia odpadovosti
 • Monitoring príjmu a výdaja skladových zásob

 

Chcete sa dozvedieť viac o tomto projekte?
 

 

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.

 


* Povinné položky

 

Riadenie montáže a monitoring nárazníkov

Autonómna synchronizácia logistiky a výroby | Milk Run 4.0

Autonómne a dynamické riadenie montážnej linky