Dedoles
Riadenie skladovej logistiky | WES

Nasadenie inteligentného systému riadenia skladu, zásob a vychystávania objednávok v expandujúcom e-shope (e-Commerce) Dedoles v expedičnom sklade využívajúcom takmer 30 000 skladových pozícií. Spoločnosť požadovala implementáciu systému dynamicky riadeného skladu, ktorý by bol schopný autonómne riadiť rozloženie tovaru v sklade podľa očakávaných trendov a obrátkovosti tovarov. V sklade bola nasadená nová generácia WMS (Warehouse Management System) systému riadenia skladu a zásobovania - Warehouse Execution System (WES).

Zadanie projektu:

 • Riadenie procesov zaskladnenia
 • Riadenie procesov vyskladnenia
 • Riadenie procesov dopĺňania tovaru z paletových regálov
 • Zníženie počtu zákazníckych reklamácií
 • Zrýchlenie expedičných časov
 • Zvýšenie počtu vybavených objednávok
 • Optimalizácia skladu podľa očakávaných trendov a obrátkovosti tovaru

Implementácia:

Výsledky riešenia:

 • Optimalizácia vychystávacích (pickovacích) trás – (vychystávacia trasa má 2 stupne optimalizácie: 1. inteligentné vychystávacie zoznamy, 2. inteligentný prechod skladom)
 • Rýchlejšia a presnejšia informovanosť o pozícii tovaru (inteligentný mechanizmus rezervácií)
 • Inteligentné naskladňovacie stratégie
 • Eliminácia chybovosti naskladňovaní, vychystávaní a expedícii
 • Aktualizácia ERP systému v reálnom čase
 • Zníženie času potrebného na presuny pracovníkov v sklade
 • Digitálny obeh dokumentov
 • Traceabilita – zabezpečenie dosledovateľnosti podmienok skladovania
 • Zvýšenie spoľahlivosti skladovacích procesov (eliminácia nežiaducich situácií)
 • Zrýchlenie odozvy na zmeny zákazníckych potrieb a požiadaviek trhu
 • Zvýšenie flexibility korekcie objednávok
 • Zlepšenie včasných dodávok zákazníkom
 • Dynamické škálovanie vychystávania pri vrcholoch sezóny ("peak") - bežná prevádzka rádovo niekoľko tisíc objednávok, počas nákupnej sezóny alebo kampaní aj trojnásobok

 

Chcete sa dozvedieť viac o tomto projekte?
 

 

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.

 


* Povinné položky

 

Inteligentné riadenie skladu tovarov | WES a intralogistiky

Komplexné riadenie skladovej logistiky | WMS

Riadenie výrobnej a kompletizačnej technológie | Inteligentná intralogistika a WES