Schnellecke Logistics
Riadenie montáže nárazníkov

Automatizácia riadenia montáže nárazníkov

 

Cieľom projektu bolo riadenie montážneho procesu nárazníkov a jeho podrobného monitoringu v prevádzke spoločnosti Schnellecke Logistics prostredníctvom Smart Industry systému EMANS. Jedným z hlavných účelov projektu riadenia montáže nárazníkov bola vizualizácia technologického procesu pre operátorov a riadenie nástrojov podľa správnych výrobných parametrov.

Spoločnosť Schnellecke predstavuje vedúcu globálnu logistickú spoločnosť pre automobilový priemysel v oblasti skladovej a baliacej logistiky, montáže modulov a "Just In Time" logistiky.

Zadanie projektu:

 • Vizualizácia a distribúcia výrobných inštrukcií pre operátorov na pracovných postoch
 • Riadenie správnych parametrov na výrobných nástrojoch na základe princípu Poka-Yoke (metóda  zabraňovania vzniku chýb spôsobených človekom alebo ich okamžitej náprave)

Implementácia:

Výsledok riešenia:

 • Vizualizácia pracovných inštrukcií na výrobných postoch
 • Zber výrobných dát z PLC a ostatných zariadení v prevádzke
 • Traceabilita – vyhotovovanie rodných listov nárazníkov
 • Zvýšenie produktivity prevádzky
 • Nárast kvality vyrábaných nárazníkov
 • Zvýšenie celkovej efektívnosti zariadení (OEE) na pracovných postoch
 • Redukcia chybovosti v procese vychystávania hotových komponentov
 • Kontrola kvality analýzou obrazu vyrobených komponentov
 • Monitoring a reporting výsledkov výstupnej kontroly

 

Chcete sa dozvedieť viac o tomto projekte?
 

 

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.

 


* Povinné položky