HBPO
Riadenie a monitoring montáže nárazníkov 

Nasadenie riešenia v krajinách:
SLOVENSKO |MEXIKO | ČESKÁ REPUBLIKA | NEMECKO | MAĎARSKO | ANGLICKO

Riadenie a monitoring montáže nárazníkov

Zadanie projektu

  • Zber a uchovávania výrobných dát

Implementácia

  • Implementácia Manufacturing Execution System (MES) modulu Smart Industry systému EMANS
  • Získavanie dát z výrobných liniek
  • Monitorovanie stavu plnenia výrobného plánu
  • Monitorovanie výrobnej linky a stavu výrobných jednotiek

Výsledok riešenia

  • Centralizácia výrobných dát zo všetkých výrobných zariadení
  • Sprístupnenie výrobných dát odberateľom 
  • Traceabilita – vyhotovovanie digitálných rodných listov výrobkov
  • Inteligentná kontrola dodržiavania pracovných postupov a ich poradia - digitálne Poka-Yoke (metóda  zabraňovania vzniku chýb spôsobených človekom alebo ich okamžitej náprave)
  • Efektívna identifikácia hotových výrobkov podľa použitých komponentov a ich šarží v prípade reklamácií

Chcete sa dozvedieť viac o tomto projekte?

Ďalšie prípadové štúdie

Centrálne automatizované riadenie výrobného procesu

Autonómna synchronizácia logistiky a výroby | Milk Run 4.0

Autonómne a dynamické riadenie montážnej linky