HBPO
Riadenie a monitoring montáže nárazníkov 

Riadenie a monitoring montáže nárazníkov

 

Nasadenie riešenia v krajinách:

SLOVENSKO |MEXIKO | ČESKÁ REPUBLIKA | NEMECKO | MAĎARSKO | ANGLICKO

Zadanie projektu:

  • Zber a uchovávania výrobných dát

Implementácia:

  • Implementácia Manufacturing Execution System (MES) modulu Smart Industry systému EMANS
  • Získavanie dát z výrobných liniek
  • Monitorovanie stavu plnenia výrobného plánu
  • Monitorovanie výrobnej linky a stavu výrobných jednotiek

Výsledok riešenia:

  • Centralizácia výrobných dát zo všetkých výrobných zariadení
  • Sprístupnenie výrobných dát odberateľom 
  • Traceabilita – vyhotovovanie digitálných rodných listov výrobkov
  • Inteligentná kontrola dodržiavania pracovných postupov a ich poradia - digitálne Poka-Yoke (metóda  zabraňovania vzniku chýb spôsobených človekom alebo ich okamžitej náprave)
  • Efektívna identifikácia hotových výrobkov podľa použitých komponentov a ich šarží v prípade reklamácií

 

Chcete sa dozvedieť viac o tomto projekte?
 

 

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.

 


* Povinné položky

 

Centrálne automatizované riadenie výrobného procesu

Autonómna synchronizácia logistiky a výroby | Milk Run 4.0

Autonómne a dynamické riadenie montážnej linky