Schmitz Cargobull
Plánovanie produkcie vozidiel

Plánovanie produkcie vozidiel

 

Manažéri, ako aj pracovníci plánovania a výroby popredného výrobcu úžitkových vozidiel, Schmitz Cargobull, tak môžu prostredníctvom tohto nástroja riadiť proces plánovania zákaziek, flexibilitu výrobných štruktúr i hladký priebeh produkcie.

Cieľ projektu:

  • Plánovanie výroby prostredníctvom komplexnej redukcie

Výsledky riešenia:

  • Implementácia procesu plánovania zákaziek
  • Optimálne využívanie kapacít, ktoré sú k dispozícii
  • Redukcia zásob
  • Optimalizácia celkových nákladov
  • Flexibilita výrobných štruktúr
  • Hladký priebeh produkcie – spoľahlivosť voči dodávateľským termínom
  • Transparentnejší proces plánovania

Tá istá osoba má s nástrojom plánovania produkcie vozidiel možnosť zvládnuť až 5x toľko objednávok, čas na prípravu každej sa skrátil z desiatich na dva týždne, vďaka vyrovnávaniu náporov na kapacity je výroba spoľahlivejšia a skracujú sa termíny dodávok.

 

Chcete sa dozvedieť viac o tomto projekte?
 

 

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.

 


* Povinné položky

 

Autonómne a dynamické riadenie montážnej linky

Autonómna synchronizácia logistiky a výroby | Milk Run 4.0

Centrálne automatizované riadenie výrobného procesu