AGRANA
Inteligentné riadenie zberových kampaní

Inteligentné riadenie zberových kampaní, TMS, Transport Management System

Nasadenie riešenia v krajinách:
Slovensko | rakúsko | česká republika | maďarsko

Zadanie projektu:

  • Riadenie zberových kampaní

Implementácia:

  • Implementácia Transportation Management System (TMS) systému
  • Automatický dispečing- odosielanie pracovných príkazov
  • Virtuálny kokpit – mobilná jednotka pre dispečera pre zastúpenie vodiča
  • Navigácia vozidiel podľa prepravného plánu a aktuálnych potrieb

Výsledky riešenia:

  • Evidencia zvozu prostredníctvom vlaku (vykládka a zvoz k vlakom)
  • Záložná notifikácia vodičov v prípade výpadku spojenia
  • Vizualizácia polohy vozidiel v teréne v reálnom čase
  • Monitoring priebehu prevozu materiálu v reálnom čase a upozorňovanie na neštandardné stavy
  • Zber údajov o vozidlách, trasách, spracovanie údajov z váhy a o stave obsadenosti linky

 

Chcete sa dozvedieť viac o tomto projekte?
 

 

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.

 


* Povinné položky

 

Inteligentné riadenie skladu (WES)

Inteligentné riadenie skladu tovarov (WES) a intralogistiky

Riadenie skladovej logistiky (WES)