AGRANA
Inteligentné riadenie zberových kampaní

Nasadenie riešenia v krajinách:
Slovensko | rakúsko | česká republika | maďarsko

Inteligentné riadenie zberových kampaní, TMS, Transport Management System

Zadanie projektu

  • Riadenie zberových kampaní

Implementácia

  • Implementácia Transportation Management System (TMS) systému
  • Automatický dispečing- odosielanie pracovných príkazov
  • Virtuálny kokpit – mobilná jednotka pre dispečera pre zastúpenie vodiča
  • Navigácia vozidiel podľa prepravného plánu a aktuálnych potrieb

Výsledky riešenia

  • Evidencia zvozu prostredníctvom vlaku (vykládka a zvoz k vlakom)
  • Záložná notifikácia vodičov v prípade výpadku spojenia
  • Vizualizácia polohy vozidiel v teréne v reálnom čase
  • Monitoring priebehu prevozu materiálu v reálnom čase a upozorňovanie na neštandardné stavy
  • Zber údajov o vozidlách, trasách, spracovanie údajov z váhy a o stave obsadenosti linky

Chcete sa dozvedieť viac o tomto projekte?

Ďalšie prípadové štúdie

Inteligentné riadenie skladu (WES)

Inteligentné riadenie skladu tovarov (WES) a intralogistiky

Riadenie skladovej logistiky (WES)