Stiebel Eltron
Digitalizácia výroby tepelných čerpadiel

Cieľom projektu bola digitalizácia výrobnej linky tepelných čerpadiel vo výrobnom závode Tatramat – ohrievače vody s.r.o. (člen skupiny STIEBEL ELTRON). Digitalizácia viedla k sledovaniu, zápisu, dokumentovaniu a vyhodnocovaniu jednotlivých pracovných procesov a materiálových tokov vo výrobe tepelných čerpadiel.

 

DIGITALIZÁCIA VÝROBY TEPELNÝCH ČERPADIEL

Ciele projektu

  • Digitálne odpisovanie práce (OLE) a operácií pri kusovej a dávkovej výrobe
  • Identifikácia dôvodov prestojov

Implementácia

Výsledok riešenia

  • Zvýšenie produktivity bez zásahu do výrobných procesov
  • Automatizácia sledovania dochádzky zamestnancov
  • Sledovanie produktivity práce zamestnancov (OLE) v reálnom čase
  • Vyhodnocovanie a porovnávanie produktivity práce zamestnancov
  • Zber výrobných dát
  • Zabezpečenie traceability produktov – rodný list výrobku
  • Monitoring materiálového toku
  • Digitalizácia (dematerializácia) administratívy a technickej dokumentácie

Chcete sa dozvedieť viac o tomto projekte?

Ďalšie prípadové štúdie

Autonómne a dynamické riadenie montážnej linky

Inteligentné riadenie montáže nárazníkov

Centrálne automatizované riadenie výrobného procesu