Stiebel Eltron
Digitalizácia výroby tepelných čerpadiel

DIGITALIZÁCIA VÝROBY TEPELNÝCH ČERPADIEL

 

Cieľom projektu bola digitalizácia výrobnej linky tepelných čerpadiel vo výrobnom závode Tatramat – ohrievače vody s.r.o. (člen skupiny STIEBEL ELTRON). Digitalizácia viedla k sledovaniu, zápisu, dokumentovaniu a vyhodnocovaniu jednotlivých pracovných procesov a materiálových tokov vo výrobe tepelných čerpadiel.

Ciele projektu: 

  • Digitálne odpisovanie práce (OLE) a operácií pri kusovej a dávkovej výrobe
  • Identifikácia dôvodov prestojov

Implementácia:

Výsledok riešenia:

  • Zvýšenie produktivity bez zásahu do výrobných procesov
  • Automatizácia sledovania dochádzky zamestnancov
  • Sledovanie produktivity práce zamestnancov (OLE) v reálnom čase
  • Vyhodnocovanie a porovnávanie produktivity práce zamestnancov
  • Zber výrobných dát
  • Zabezpečenie traceability produktov – rodný list výrobku
  • Monitoring materiálového toku
  • Digitalizácia (dematerializácia) administratívy a technickej dokumentácie

 

Chcete sa dozvedieť viac o tomto projekte?
 

 

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.

 


* Povinné položky

 

Autonómne a dynamické riadenie montážnej linky

Inteligentné riadenie montáže nárazníkov

Centrálne automatizované riadenie výrobného procesu