MCSyncro
Autonómne a dynamické riadenie montážnej linky

Autonómne a dynamické riadenie montážnej linky na výrobu kolies

 

Spoločnosť MCSyncro (súčasť skupiny EUROFIT) si vybrala pre digitalizáciu a automatizáciu svojej nitrianskej prevádzky Smart Industry riešenie EMANS, ktoré autonómne riadi kompletný proces výroby kolies. Ako dodávateľ kolies pre automobilový priemysel, spoločnosť MCSyncro automatizovala prevádzku výrobnej linky, kde montuje kolesá, ktoré následne dodáva pre výrobný závod Jaguar Land Rover.

Zadanie projektu:

 • Autonómne a dynamické riadenie montážnej linky na výrobu kolies

Implementácia:

Výsledky riešenia:

 • Automatizovaný príjem a spracovanie objednávok z podnikového ERP systému
 • Vyhotovovanie digitálneho rodného listu vyrobených kolies vrátane podrobného popisu meraní jednotlivých výrobných staníc, typov materiálu a konečných výsledkov výroby
 • Vyhotovovanie reportov vrátane presných výrobných štatistík
 • „Integrity Test“ – automatická príprava podkladov vyrobených kolies pre kontrolu kvality
 • Zabezpečenie včasných dodávok hotových komponentov pre koncového odberateľa
 • Zvýšenie kvality hotových komponentov a produktivity výrobnej linky
 • Minimalizácia prestojov
 • Zvýšenie agility procesov prostredníctvom decentralizovanej a distribuovanej architektúry platformy systému EMANS
 • Redukcia chybovosti a vzniku nepodarkov („scrapov“) – zníženie odpadovosti a plytvania
 • Optimalizácia výrobných a zásobovacích procesov výrobnej prevádzky
 • Posilnenie agility a flexibilnosti výrobného procesu

Smart Industry systém EMANS zabezpečuje fixný takt 22 sekúnd na montáž jedného kolesa.

 

Chcete sa dozvedieť viac o tomto projekte?
 

 

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.

 


* Povinné položky

 

Centrálne automatizované riadenie výrobného procesu

Autonómna synchronizácia logistiky a výroby | Milk Run 4.0

Inteligentné riadenie montáže nárazníkov