Matador Automotive
Autonómna synchronizácia logistiky a výroby |Milk Run 4.0

AUTONÓMNA SYNCHRONIZÁCIA LOGISTIKY A VÝROBY (MILK RUN 4.0)

 

Cieľom projektu bolo rovnomerné a čo najefektívnejšie vyťaženie dopravných zariadení zásobujúcich výrobné pracoviská vstupným materiálom a prepravujúcim výrobné polotovary medzi jednotlivými pracoviskami. Autonómnu synchronizáciu zásobovania a výroby ako aj automatizáciu výrobnej logistiky v prevádzke Tier 1 automobilového dodávateľa Matador Automotive zabezpečuje Smart Industry systém EMANS.

Zadanie projektu: 

 • Včasné zásobovanie výrobných liniek vstupným materiálom 
 • Odvoz hotových výrobkov z výrobných liniek na ďalšie spracovanie
 • Inteligentné riadenie kapacít dopravných zariadení
 • Optimalizované a inteligentné riadenie kapacít manipulačnej techniky

Implementácia:

Výsledok riešenia:

 • Zvýšenie efektivity dopravných zariadení
 • Zníženie logistických prestojov na výrobných linkách z dôvodu nedostatku vstupného materiálu
 • Redukcia množstva prestojov prepravných zariadení
 • Operatívne plánovanie výroby na výrobných linkách
 • Monitorovanie taktu výrobných liniek
 • Vizualizácia prepravných požiadaviek pre operátorov prepravných zariadení
 • Rovnomerné vyťažovanie prepravných zariadení na základe aktuálnych potrieb prepravy materiálu
 • Reporty dostupné na mobilných zariadeniach

 

Chcete sa dozvedieť viac o tomto projekte?
 

 

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.

 


* Povinné položky

 

Inteligentné riadenie skladu (WES)

Riadenie výrobnej a kompletizačnej technológie | Inteligentná intralogistika a WES

Riadenie skladovej logistiky (WES)