Matador Automotive
Autonómna synchronizácia logistiky a výroby |Milk Run 4.0

Cieľom projektu bolo rovnomerné a čo najefektívnejšie vyťaženie dopravných zariadení zásobujúcich výrobné pracoviská vstupným materiálom a prepravujúcim výrobné polotovary medzi jednotlivými pracoviskami. Autonómnu synchronizáciu zásobovania a výroby ako aj automatizáciu výrobnej logistiky v prevádzke Tier 1 automobilového dodávateľa Matador Automotive zabezpečuje Smart Industry systém EMANS.

 

AUTONÓMNA SYNCHRONIZÁCIA LOGISTIKY A VÝROBY (MILK RUN 4.0)

Zadanie projektu

 • Včasné zásobovanie výrobných liniek vstupným materiálom 
 • Odvoz hotových výrobkov z výrobných liniek na ďalšie spracovanie
 • Inteligentné riadenie kapacít dopravných zariadení
 • Optimalizované a inteligentné riadenie kapacít manipulačnej techniky

Implementácia

Výsledok riešenia

 • Zvýšenie efektivity dopravných zariadení
 • Zníženie logistických prestojov na výrobných linkách z dôvodu nedostatku vstupného materiálu
 • Redukcia množstva prestojov prepravných zariadení
 • Operatívne plánovanie výroby na výrobných linkách
 • Monitorovanie taktu výrobných liniek
 • Vizualizácia prepravných požiadaviek pre operátorov prepravných zariadení
 • Rovnomerné vyťažovanie prepravných zariadení na základe aktuálnych potrieb prepravy materiálu
 • Reporty dostupné na mobilných zariadeniach

Chcete sa dozvedieť viac o tomto projekte?

Ďalšie prípadové štúdie

Inteligentné riadenie skladu (WES)

Riadenie výrobnej a kompletizačnej technológie | Inteligentná intralogistika a WES

Riadenie skladovej logistiky (WES)