Boni Fructi
Analýza výrobných a logistických procesov a ich informačnej podpory

Analýza výrobných a logistických procesov a ich informačnej podpory

Zadanie analýzy

 • Zmapovať základné evidenčné, výrobné a logistické procesy
 • Identifikovať problémy v týchto procesoch a ich optimalizačný  potenciál
 • Navrhnúť možné riešenia vo forme úprav procesov alebo zlepšením informačnej infraštruktúry

Analýza

 • Hĺbková analýza výrobných procesov
 • Hĺbková analýza logistických procesov a procesov skladovania (naskladňovanie a vyskladňovanie tovaru, manipulácia so skladovaným tovarom, požadované kontroly)
 • Analýza výrobných procesov, ich plánovanie, riadenie a monitorovanie
 • Analýza do procesu zapojených informačných systémov a interakcií užívateľov s týmito systémami
 • Analýza potrebnej informačnej podpory skladovacích a logistických procesov a vyhodnotenie optimalizačného potenciálu

Výsledky analýzy

 • Vytvorenie modelu materiálového toku
 • Vytvorenie modelu toku informácií a dokumentov
 • Séria návrhov riešení (spolu s alternatívnymi možnosťami) na zvýšenie efektivity využívania interných dopravných zariadení
 • Séria návrhov riešení (spolu s alternatívnymi možnosťami) na zvýšenie efektivity manipulácie a skladovania obalového materiálu
 • Séria návrhov riešení (spolu s alternatívnymi možnosťami) na zvýšenie efektivity kontroly kvality
 • Séria návrhov riešení (spolu s alternatívnymi možnosťami) na podporu pre operatívne riadenie skladu a výroby, tvorby vyúčtovacích reportov, účtovných dokladov

Chcete sa dozvedieť viac o tomto projekte?

ĎALŠIE PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

Riadenie výrobnej a kompletizačnej technológie | Inteligentná intralogistika a WES

Riadenie skladovej logistiky | WES

Komplexné riadenie skladovej logistiky | WMS