Boni Fructi
Analýza výrobných a logistických procesov a ich informačnej podpory

Analýza výrobných a logistických procesov a ich informačnej podpory

 

Zadanie analýzy:

 • Zmapovať základné evidenčné, výrobné a logistické procesy
 • Identifikovať problémy v týchto procesoch a ich optimalizačný  potenciál
 • Navrhnúť možné riešenia vo forme úprav procesov alebo zlepšením informačnej infraštruktúry

Analýza:

 • Hĺbková analýza výrobných procesov
 • Hĺbková analýza logistických procesov a procesov skladovania (naskladňovanie a vyskladňovanie tovaru, manipulácia so skladovaným tovarom, požadované kontroly)
 • Analýza výrobných procesov, ich plánovanie, riadenie a monitorovanie
 • Analýza do procesu zapojených informačných systémov a interakcií užívateľov s týmito systémami
 • Analýza potrebnej informačnej podpory skladovacích a logistických procesov a vyhodnotenie optimalizačného potenciálu

Výsledky analýzy:

 • Vytvorenie modelu materiálového toku
 • Vytvorenie modelu toku informácií a dokumentov
 • Séria návrhov riešení (spolu s alternatívnymi možnosťami) na zvýšenie efektivity využívania interných dopravných zariadení
 • Séria návrhov riešení (spolu s alternatívnymi možnosťami) na zvýšenie efektivity manipulácie a skladovania obalového materiálu
 • Séria návrhov riešení (spolu s alternatívnymi možnosťami) na zvýšenie efektivity kontroly kvality
 • Séria návrhov riešení (spolu s alternatívnymi možnosťami) na podporu pre operatívne riadenie skladu a výroby, tvorby vyúčtovacích reportov, účtovných dokladov

 

Chcete sa dozvedieť viac o tomto projekte?
 

 

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.

 


* Povinné položky

 

Riadenie výrobnej a kompletizačnej technológie | Inteligentná intralogistika a WES

Riadenie skladovej logistiky | WES

Komplexné riadenie skladovej logistiky | WMS