Hľadať

Vyhľadávanie

Zákaznícka zónaRegistrácia
Zabudli ste heslo?

Referencie

Prípadové štúdie demonštrujú ako podniky z oblastí výroby a logistiky využívajú Smart Industry riešenie EMANS pre rôzne potreby a akú pridanú hodnotu vnáša riešenie do ich procesov.

                Smart Industry riešeniE EMANS u našich zákazníkov

Modulárnosť riešenia EMANS umožňuje jeho personalizovanú implementáciu, ktorou možno reagovať na aktuálne potreby podniku, či jeho konkrétne výzvy. Nižšie uvedený výber prípadových štúdií demonštruje ako podniky z oblastí výroby a logistiky využívajú Smart Industry riešenie EMANS a akú pridanú hodnotu vnáša riešenie do ich procesov.

Prípadová štúdia #1

EMANS Case Study

Ciele riešenia:

 • Dodávky Just-in-Time
 • Zber dát a monitoring výrobného procesu
 • Prehľad nad výrobným procesom

Implementácia riešenia:

Pridaná hodnota riešenia:

 • Zníženie prácnosti výrobného procesu
 • Pokles chybovosti výrobkov
 • Regulácia vplyvu ľudského faktoru

Prípadová štúdia #2

EMANS Case Study

Ciele riešenia:

 • Prevencia straty materiálu
 • Zvýšenie produktivity
 • Zníženie prestojov strojov z dôvodu chýbajúceho materiálu

Implementácia riešenia:

 • Riadenie zamestnancov prostredníctvom RFID čipov
 • Elektronické pracovné záznamy a účtovníctvo  
 • Riadenie toku materiálu vo výrobe
 • Vizualizácia výrobných postupov a technickej dokumentácie
 • Plánovanie údržby výrobných technických prostriedkov

Pridaná hodnota riešenia:

 • Presné údaje o priebehu výrobného procesu
 • Podrobné informácie o nevýrobných činnostiach
 • Zníženie nákladov z dôvodu obmedzenia prestojov a straty materiálu
 • Hlásenie o stave skladových zásob
 • Eliminácia krádeží materiálu

Prípadová štúdia #3

Ciele riešenia:EMANS screen

 • Zabezpečenie plynulého procesu príjmu a výdaja tovaru v sklade 
 • Riadenie regálových zakladačov

Implementácia riešenia:

 • Zabezpečenie rovnomerného vyťažovania skladových kapacít
 • Koordinácia príjmu a výdaja tovaru rovnakými prepravnými zariadeniami

Pridaná hodnota riešenia:

 • Proces navrhnutý na trvalé udržiavanie skladových kapacít na preddefinovanej úrovni

Prípadová štúdia #4  

Ciele riešenia:EMANS screen

 • Optimalizácia skladových zásob
 • Sledovanie dátumu spotreby
 • Riadenie prípravy objednávok
 • Distribúcia objednávok podľa závozných trás

Implementácia riešenia:

 • Monitorovanie toku materiálu RFID čipmi
 • Riadenie toku materiálu v pickingových oblastiach
 • Plánovanie pickingových procesov a expedícia
 • Plánovanie zákazníckych objednávok
 • Triedenie prepraviek pre závozné trasy
 • Operatívna optimalizácia výkonu pracovných postov
 • Autonómny feeding na pracovných postoch

Pridaná hodnota riešenia:

 • Zvýšenie pracovnej efektivity
 • Zníženie ľudských zdrojov
 • Zníženie chybovosti
 • Hlásenie o stave skladových zásob v reálnom čase
 • Bezpapierové pracovisko
 • Navýšenie výrobného potenciálu

Prípadová štúdia #5

Ciele riešeniaEMANS screen

 • Včasné zásobovanie výrobných liniek vstupným materiálom 
 • Odvoz hotových výrobkov z výrobných liniek na ďalšie spracovanie
 • Inteligentné riadenie kapacít dopravných zariadení

 Implementácia riešenia:

 • Operatívne plánovanie výroby na výrobných linkách
 • Monitorovanie taktu výrobných liniek
 • Vizualizácia prepravných požiadaviek pre operátorov prepravných zariadení
 • Rovnomerné vyťažovanie dopravných zariadení na základe aktuálnych potrieb prepravy materiálu

Pridaná hodnota riešenia:

 • Zvýšenie efektivity dopravných zariadení
 • Zníženie prestojov na výrobných linkách z dôvodu nedostatku vstupného materiálu

Prípadová štúdia #6

Ciele riešeniaEMANS screen

 • Digitálne odpisovanie práce 
 • Identifikácia dôvodov prestojov

Implementácia riešenia:

 • Sledovanie dochádzky zamestnancov
 • Zber výrobných dát
 • Monitoring pracovného toku

Pridaná hodnota riešenia:

 • Sledovanie práce
 • Reporting
 • Traceabilita – rodný list výrobku
 • Zvýšenie produktivity
 • Digitalizácia administratívy a technickej dokumentácie
 • Zvýšenie produktivity bez zmeny výrobných procesov

Prípadová štúdia #7

Ciele riešenia:EMANS screen

 • Systém ANDON
 • Sledovanie príjmu a výdaja skladových zásob
 • Sledovanie životného cyklu výliskov (FIFO)

Implementácia riešenia:

 • Monitoring príjmu a výdaja skladových zásob
 • Identifikácia konkrétnej lokalizácie jednotlivých položiek v skladových zásobách a ich presnej pozície

Pridaná hodnota riešenia:

 • Zníženie chybovosti
 • Redukcia odpadovosti
 • Zvýšenie kvality
 • Návratnosť investície do 6 mesiacov

Prípadová štúdia #8 

Ciele riešenia: EMANS screen

Implementácia riešenia:

 • Pick-to-Light systém
 • Podrobný rodný list výrobkov
 • Fotenie výrobkov na výstupnej inšpekcii
 • Vizualizácia pracovných postupov na pracovných postoch
 • Monitoring príčin scrapu (nepodarkov)
 • Integrácia KARDEX-u

Pridaná hodnota riešenia:

 • Optimalizácia riadenia a kontroly výrobného toku
 • Zvýšenie kvality
 • Bezpapierová výroba

Prípadová štúdia #9

EMANS Case Study

Ciele riešenia:

 • Zber a uchovávania výrobných dát

Implementácia riešenia:

 • Získavanie dát z výrobných liniek PLC
 • Monitorovanie výrobného plánu
 • Monitorovanie výrobnej linky

Pridaná hodnota riešenia:

 • Centralizácia výrobných dát
 • Sprístupnenie výrobných dát objednávateľovi
 • Traceabilita – identifikácia závadných dielov aj pri neskorých reklamáciách

Prípadová štúdia #10 

EMANS Case Study

Ciele riešenia:

 • Riadenie procesu kittingu
 • Zber výrobných dát
 • Distribúcia výrobných inštrukcií na pracovných postoch
 • Monitoring a reporting výstupnej kontroly

Implementácia riešenia:

 • Vizualizácia pracovných inštrukcií
 • RFID čipy a QR kódy na materiáloch vo výrobnom toku
 • Zber výrobných dát za PLC a ostatných zariadení
 • Testovanie kvality analýzou obrazu
 • Digitálna implementácia Poka-Yoke

Pridaná hodnota riešenia:

 • Zvýšenie produktivity
 • Všeobecné pozdvihnutie kvality
 • Traceabilita – rodný list výrobku
 • Zvýšenie OEE na pracovných postoch
 • Zníženie chybovosti v procese pickingu

 

VÝBER NašiCH zákazníKOV

 

Chcete vedieť viac?