Výrobný manažment

19.11.2012

V dňoch 13.-14.11.2012 sa uskutočnila konferencia Výrobný manažment s podtitulom Flexibilita výroby a logistických reťazcov. Táto téma prilákala do diskusie 140 manažérov z celej Slovenskej a Českej republiky.

Schopnosť rýchlo reagovať na zmeny sa volá flexibilita. Dnes viac ako inokedy firmy zápasia:

  • s neustále sa znižujúcimi veľkosťami výrobných dávok
  • s požiadavkami na radikálne zníženie dodacích termínov.

Tieto dve otázky však nemôžu byť riešené izolovane. Naďalej je potrebné udržiavať a neustále zlepšovať produktivitu a kvalitu výroby, ktorá je čoraz viac závislá na spoľahlivosti logických konceptov.

Na konferencii vystúpili Ján Košturiak, Jozef Krišťak, Róbert Debnár, Henrich Chomist a mnohí ďalší úspešní manažéri. Spoločnosť ANASOFT zastúpili Ivan Brezovský a Jozef Mikulášik, ktorí svojou prezentáciou predviedli efektívne riadenie a vizualizáciu výrpobných postupov pomocou MES systémov druhej generácie.

Reakcie účastníkov tejto konferencie si môžete prečítať tu.

Fotogaléria Výrobný manažment 2012.