Výrobná elita sa stretla na prestížnom podujatí v Brne

25.03.2011

Medzinárodná konferencia PP21C - Výrobné procesy pre 21. storočie sa konala 23. a 24. marca 2011 v atraktívnych priestoroch hotela Holiday Inn v Brne. Na tomto prestížnom podujatí mali odborníci z oblasti výroby možnosť získať praktické návody na aplikáciu princípov Lean Management, SixSigma a mnohých ďalších.

Návštevníci sa dozvedeli viac o pružných výrobných linkách, o systéme MES, ktorý môže významne zoštíhliť náklady výroby, zároveň získali rady a tipy, ako riešiť ochranu duševného vlastníctva, či udržať si talentovaných odborníkov na svojej lodi. Účastníci mali ďalej možnosť vyskúšať, ako vyzerá výroba bez optimalizácie a aký dopad má zavedenie vhodného informačného systému na koordináciu objednávok, logistiky ako aj samotnej výroby.

Ako jednu z najatraktívnejších sprievodných akcií možno považovať inštalovanú živú výrobnú linku, ktorá bola zostrojená priamo v prezentačných priestoroch.

Ďalším zaujímavým oživením prednášok bola exkurzia do výrobnej spoločnosti s vysokým štandardom automatizácie produkčnej linky.

Konferencia PP21C ponúkla jedinečnú príležitosť predstaviť riadenie výrobných procesov inak. Predstavený systém EMANS predviedol, ako je možné zabezpečiť vo výrobe vyššiu kvalitu, poskytnúť pracovníkom prehľadné montážne inštrukcie a schémy zapojenia, identifikáciu a overenie použitých komponentov. Tento prevratný nástroj na riadenie montáže vo výrobe je možné nasadiť spolu s kamerovým systémom, ktorý dohliada na kompletizáciu dielcov. Okrem spomenutého zvyšovania kvality dochádza nasadením systému EMANS k zníženiu nehodovosti pri montážnej činnosti.

Sprievodné prednášky boli venované odbornej verejnosti a prvý ročník dosiahol mimoriadnu kvalitu. Zameranie konferencie garantuje aj do budúcna návštevnosť s rastúcou tendenciou.

Konferencia PP21C sa konala pod záštitou Nordic Chamber aodbornými garantmi podujatia boli ZAP (Zväz automobilového priemyslu), ČVUT v Praze a Frauhofer IPA Slovakia.

Okrem generálnych partnerov konferencie spoločností ANASOFT a FlexLink, a hlavného partnera Microsoft, sa celkovo predstavilo ďalších 7 odborných partnerov: ABB, Adobe, Dynamica, Elcom, Gemma, Genielite a HP.

„Pri výbere partnerov sme venovali mimoriadnu pozornosť atraktivite prezentácii a ich aktuálnosti z pohľadu trendov vo výrobných procesoch“ uviedla v súvislosti s prípravou konferencie Jana Ohrablová, riaditeľka organizačného štábu a marketingová manažérka spoločnosti ANASOFT a ďalej dodáva „zameraním konferencie PP21C chceme vyplniť medzeru v regióne strednej Európy a vytvoriť tak tradíciu odborno-podnikateľského fóra, s ponukou najnovších poznatkov a trendov vo výrobných procesoch a ich ďalšie využitie v praxi.“

Propagácia konferencie bola podporená mediálnymi partnermi  ai magazine, ATP Journal, MM průmyslové spektrum, Revue priemyslu, Strojárenstvo, T+T Technika aTrh.

Konferencia sa stretla s mimoriadne priaznivým ohlasom u partnerov aj návštevníkov.
Viac informácií o konferencii nájdete na: www.PP21C.com.