STU a ANASOFT testujú umelú inteligenciu pre logistiku

19.09.2019

Výskumné laboratórium pre použitie umelej inteligencie v Smart Industry

Spoločnosť ANASOFT rozšírila svoj interný výskum a vývoj v roku 2018 o spoluprácu s akademickou pôdou v rámci Výskumného laboratória pre použitie umelej inteligencie v Smart Industry pri Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Umelá inteligencia postupne začína prenikať do všetkých podnikateľských oblastí. Prieskum medzi slovenskými manažérmi a podnikateľmi odhalil, že až 70 % dopytovaných plánuje túto technológiu implementovať do svojich činností v horizonte nasledujúcich 3 až 5 rokov.

Umelá inteligencia (AI) spolu s Internetom vecí (IoT), Internetom služieb (IoS) a veľkými dátami patrí medzi popredné technológie inteligentného priemyslu. Aj z tohto dôvodu sa im spoločnosť ANASOFT intenzívne venuje v rámci interného výskumu a vývoja. ANASOFT využíva prvky umelej inteligencie aj vo svojom  Smart Industry riešení EMANS, kde slúžia predovšetkým pre dynamické riadenie procesov, agilné zásobovanie a autonomizáciu operácií vo výrobnom toku.

LaboratórIum pre rozvoj inteligentného priemyslu

V roku 2018 rozšírila spoločnosť ANASOFT svoj interný výskum a vývoj o spoluprácu s Fakultou informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave formou Výskumného laboratória pre použitie umelej inteligencie v Smart Industry. Laboratórium je súčasťou siete Výskum a vývoj v ANASOFT-eanalytických, diagnostických a technologických laboratórií Slovenskej technickej univerzity, ktoré vznikli na základe dlhodobého zámeru univerzity a koncepcie rozvoja vedy a techniky.

Umelá inteligencia a veľké dáta sa momentálne zaraďujú medzi výskumno-vývojové priority Smart Industry divízie spoločnosti ANASOFT. Prieskum o umelej inteligencii medzi slovenskými manažérmi okrem iného potvrdil, že prediktívna analytika patrí medzi najvyužívanejšie funkcie umelej inteligencie v domácich podnikoch (predovšetkým v oblasti údržby). Prediktívna analytika ako priesečník technológií umelej inteligencie a veľkých dát predstavuje zároveň aktuálny predmet výskumu Smart Industry divízie spoločnosti ANASOFT.

V dobe progresívnej automatizácie,  robotizácie a disruptívnych technológií sa výskum a vývoj stáva prioritou pre všetky podniky. Preto spoločnosť ANASOFT do procesu výskumu inovačného potenciálu exponenciálnych technológií vstupuje s výrobnými a obchodnými podnikmi.

Práve Výskumné laboratórium pre použitie umelej inteligencie v Smart Industry sa stalo križovatkou prepájajúcou inovátorov, vzdelávaco-výskumné inštitúcie a komerčný sektor so záujmom preskúmať a prakticky otestovať príležitosti nových technológií.

umelá inteligencia pre optimalizáciu logistiky

V uplynulom semestri spolupracovali odborníci zo spoločnosti ANASOFT a talentovaní študenti Slovenskej technickej univerzity na praktickom zadaní ročníkového projektu optimalizácie vychystávania v skladových procesoch. Výskumný projekt prediktívnej analytiky prostredníctvom nástrojov umelej inteligencie (AI) sa zameriaval na možnosti zrýchlenia taktu vychystávania tovarov a objednávok v skladoch.

Vytvorené algoritmy založené na historických dátach o obrátkovosti položiek navrhujú priestorové usporiadanie a rozmiestnenie tovaru na jednotlivé skladové pozície s ohľadom na maximalizáciu výkonnosti vychystávacieho procesu.Výskum a vývoj v ANASOFT-e

Táto predikčná analytika nemá výhradné využitie len pri riadení skladov obchodno-distribučných firmách alebo prevádzkovateľov skladov a e-shopov. Svoje uplatnenie však nachádza aj pri agilnom vnútropodnikovom zásobovaní (výrobná logistika).

Najúspešnejší študenti pokračujú v testovaní prediktívnej analytiky na optimalizáciu toku materiálu a vylaďovaní už hotových modelov pod vedením odborníkov a pedagógov na umelú inteligenciu. Neskôr sa z laboratórneho prostredia presunú do reálnych priestorov prevádzky, kde sa budú výsledky výskumu a testovaných prototypov aplikovať v ostrej prevádzke.

Medzitým sa vo Výskumnom laboratóriu pre použitie umelej inteligencie v Smart Industry pripravuje nové projektové zadanie pod vedením spoločnosti ANASOFT ako hlavného garanta výskumu.

Podnikateľské subjekty so záujmom podieľať sa na zadaniach vedecko-výskumných projektov a testovaní experimentálnych prototypov exponenciálnych technológií sa môžu prihlásiť do Výskumného laboratória pre použitie umelej inteligencie v Smart Industry.

Smart Industry newsletter

Prípadové štúdie, novinky a zaujímavosti o digitálnej revolúcii v priemysle priamo do vašej schránky.


Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. za účelom zasielania newslettera a informácií súvisiacich s našimi službami a produktami. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti. Viac informácií: Ochrana osobných údajov.
 

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ

Globálne megatrendy v logistike a priemysle

Nastupujúce desaťročie so sebou prinesie ďalšie revolučné zmeny, ktoré budú mať priamy dopad aj na logistiku a priemysel. Príchod roku 2020 predznamenáva viaceré kľúčové globálne trendy, v ktorých práve nové technológie budú zohrávať nenahraditeľnú úlohu.

Nová infraštruktúra inteligentného priemyslu: Smart Industry a ERP

Adopcia a adaptácia nových technológií sa postupne stávajú súčasťou podnikových stratégií, čo následne vedie k nutnosti reštrukturalizácie etablovanej hierarchie informačných systémov. V ére kyber-priemyslu a autonomizačných tendencií podnikov sa preto prehodnocuje aj postavenie ERP systémov, ktoré sa musia integrovať do novej infraštruktúry digitálneho a inteligentného priemyslu.

Anatómia inteligentného priemyslu: Digitalizácia a automatizácia

Priemyselná revolúcia je v plnom prúde. Jej hlavným spúšťačom sa tentoraz stal internet, ktorý otvoril novú dimenziu digitálnej transformácie všetkých vnútropodnikových procesov. Internet už nespája len ľudí v sociálnych sieťach, ale aj výrobné zariadenia, materiály, produkty a fyzickú realitu s virtuálnou. Všadeprítomný Internet vecí sa spolu s modernými riadiacimi systémami nachádzajú v jadre inteligentného priemyslu.