Produkt EMANS prispel HBPO k zisku ocenenia od Porsche

17.01.2011

Anasoft monitoringom a riadením výrobných procesov v HBPO svojím produktom EMANS (komplexný manažment montážnych procesov) prispel k získaniu významného ocenenia od Porsche pri dodávke frontend modulov.

Oficiálna tlačová správa z HBPO:

Na slávnostnom odovzdávaní cien  „Supplier Awards 2010“ v zákazníckom centre  Porsche Leipzig GmbH boli taktiež ocenení desiati najlepší dodávatelia Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. V prvej desiatke sa ocitlo aj HBPO GmbH Lippstadt, materská spoločnosť firmy HBPO Slovakia s.r.o. so sídlom v Lozorne (SR). Cena bola udeľovaná za vynikajúce výsledky v oblastiach vývoj, kvalita a projekt management za frontend-modul nového Porsche Panamera a za dlhoročné výborné výsledky vo vývoji, logistike a za frontend-modul Porsche Cayenne, ktorý je montovaný na Slovensku v HBPO Slovakia s.r.o.. Frontend-modul Porsche Cayenne teraz prešiel do druhej generácie modelu. „Iba vďaka úzkej spolupráci s našimi dodávateľmi sme schopní neustále prinášať špičkové výsledky vo vývoji a výrobe. Preto staviame na dlhodobých vzťahoch s našimi dodávateľmi. Každoročným vyhlasovaním cien ‚Supplier Award’ sa chceme poďakovať za úspešnú spoluprácu.“, povedal Michael Macht, predseda predstavenstva Porsche AG pri udeľovaní cien.