Očakávajme neočakávané 2019: Blízka budúcnosť a prelomové technológie

18.02.2019

Konferencia Očakávajme neočakávané 2019

Digitalizácia. Umelá inteligencia. Exponenciálne technológie. Singularita. Nové technológie transformujú spoločnosť a biznis rapídnym tempom. Nová séria konferencií Očakávajme neočakávané sa bude zameriavať na témy blízkej budúcnosti a príležitosti, ktoré tieto technológie prinesú. Spoločnosť ANASOFT sa zúčastní za oblasť digitalizácie priemyslu a logistiky.  

 
 

 

Moderné technológie prenikajú do praxe nepomerne rýchlejšie ako v minulosti. Overené technologické a strategické modely strácajú svoju relevantnosť a efektívnosť vo veku digitálnej transformácie a exponenciálnych technológií.

Nastupujúce technológie sa označujú aj za disruptívne práve preto, že významným a predovšetkým bezprecedentným spôsobom menia etablované procesy a vedú k vytváraniu nových modelov vo všetkých oblastiach a odvetviach.

Spoločnosť IPA Slovakia reaguje na tieto trendy a budúcnosť, ktorú so sebou prinášajú, ako aj na nevyhnutnú zmenu myslenia pre svet zajtrajška sériou konferencií Očakávajme neočakávané.

V snahe pripraviť sa na digitálnu budúcnosť v profesionálnom živote a poukázať na možnosti exponenciálnych technológií, konferencie Očakávajme neočakávané sa budú v roku 2019 zameriavať na štyri kľúčové oblasti:

-          Exponenciálny svet a singularita: Bratislava, 28. marca 2019

-          Digitálne technológie, ktoré prichádzajú a ich následky: Brno, 6. júna 2019

-          Výroba budúcnosti a exponenciálne technológie: Praha, 12. septembra 2019

-          Exponenciálne organizácie – podniky budúcnosti : Žilina, 20. novembra 2019

Organizátori prizvali ako rečníkov odborníkov zo Slovenskej a Českej republiky so skúsenosťami s exponenciálnymi technológiami v biznise ako sú inovátori, vizionári, IT experti, či manažéri Industry 4.0.

Témy konferencie Očakávajme neočakávané Bratislava

Spoločnosť ANASOFT ako dodávateľ inovatívnych riešení pre inteligentný priemysel a logistiku bola prizvaná k prvému stretnutiu, ktoré sa odohrá 28. marca v Bratislave. Prezident ANASOFTu Michal Hrabovec sa podelí o poznatky s nasadzovaním exponenciálnych technológií do priemyselného a logistického prostredia ako aj poznatky z digitálnej transformácie priemyslu, ktorej sa ANASOFT venuje intenzívne už od roku 2008.

Súčasťou prednášky Michala Hrabovca s názvom Digitalizácia, automatizácia a pohľad do budúcnosti bude aj téma digitálneho dvojčaťa ako exponenciálnej technológie, ktorej vplyv a význam bude v nastávajúcich rokoch narastať.

Digitálne dvojča ako virtuálna kópia fyzického objektu je koncept známy zo 70-rokoch 20. storočia predovšetkým vďaka NASA, ktorej pomohol pri záchrannej misii Apolla 13. Odvtedy sa s menšími obmenami používa neustále, predovšetkým ako analytický nástroj na vytváranie simulácií, modelov a interpretácie dát napríklad aj za účelom optimalizácie procesov. Avšak technológia digitálneho dvojčaťa zažíva v súčasnosti renesanciu a to predovšetkým ako autonómny inteligentný agent, ktorý sa využíva pre komplexné riadenie procesov. Práve digitálne dvojča umožňuje využívanie kolektívnej inteligencie v priemyselných procesoch, transformáciu bežných objektov na inteligentné veci ako aj aj rozširovanie kognitívnych schopností zamestnancov.  

ANASOFT prednáška: Digitalizácia, automatizácia a pohľad do búducnosti

Digitálne dvojča je súčasťou širšieho digitálneho ekosystému, kyberneticko-fyzikálneho systému, ktorému sa bude prezident ANASOFTu taktiež  venovať vo svojej prednáške. Digitálne dvojča však predstavuje len jednu z niekoľkých kybernetických vrstiev, ktoré umožňujú konvergenciu fyzického prostredia s virtuálnym. V rámci kyberneticko-fyzikálnych systémov dochádza k previazaniu fyzických a softvérových komponentov, pričom každý operuje v iných priestorových a časových rozsahoch, avšak navzájom spolu interagujú. Okrem toho, že kyberneticko-fyzikálne systémy sú súčasťou konceptu inteligentnej a digitálnej továrne (Smart Factory, Digital Factory), široké uplatnenie spolu s digitálnym dvojčaťom nachádzajú aj mimo priemyselného prostredia.

V neposlednej rade bude predmetom prednášky aj čoraz horúcejšia téma veľkých dátrozšírenej analytiky. V dobe digitálnej transformácie, bývajú dáta označované za virtuálny náprotivok čierneho zlata kvôli benefitom, aké môžu prinášať podniku ako aj vďaka svojmu celospoločenskému transformačnému potenciálu. Súčasťou digitálnej revolúcie je aj prechod zo zaužívanej deskriptívnej analytiky na analytiku prediktívnu aj vďaka umelej inteligencii, ktorá bude uľahčovať a urýchľovať rozhodovacie procesy v komplexných situáciách.

                                          RegistrÁCIA na konferenciu

                     Registrácia na konferenciu

Smart Industry newsletter

Prípadové štúdie, novinky a zaujímavosti o digitálnej revolúcii v priemysle priamo do vašej schránky.


Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. za účelom zasielania newslettera a informácií súvisiacich s našimi službami a produktami. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti. Viac informácií: Ochrana osobných údajov.
 

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ

Ako zvýšiť produktivitu skladu banner Agilne vnútropodnikové zásobovanie banner Na ceste k automatizovanému skladu banner Inteligentná intralogistika banner