Monitoring a riadenie výrobných procesov v HBPO

24.01.2011

Celosvetový výrobca automobilových dielcov HBPO má monitoring a riadenie výrobných procesov pod kontrolou. Medzinárodná spoločnosť ANASOFT pre HBPO navrhla nové riešenie riadenia výrobných procesov, ktoré prinieslo sprehľadnenie monitoringu výrobných procesov a zosynchronizovanie realizácie objednávok. Zároveň sa podarilo dostať pod úplnú kontrolu sledovanie procesov výroby ako aj ich následné vyhodnotenie. Výsledné riešenie EMANS robí výnimočným aj integrácia technológie rozpoznávania objektov. Úspech finálneho riešenia potvrdzuje úspešné nasadenie v HBPO na celom svete. Výsledkom sú tak bezpečnejšie automobily a spokojní vodiči.

Pri výrobných procesoch je všeobecne známe riziko chybovosti produktov. Spoločnosť HBPO chcela zmeniť zaužívaný systém čiastkových a zložito konfigurovateľných riešení vo výrobnom procese za centralizované riešenie pre riadenie procesov v režime Just In Time (JIT).  ANASOFT na základe svojich už predchádzajúcich skúseností vytvoril riešenie centralizovaného systému s aktívnou analýzou procesov. Riešenie obsluhujúce množstvo operácií je komplexné a jednoducho konfigurovateľné. Úprava existujúcich pracovných postupov a pridávanie nových je vykonávané z jedného miesta.

Procesy sú kontrolované v reálnom čase a tak zamedzujú vyrobeniu chybného produktu. ANASOFT riešením eliminácie výrobných chýb aj takýmto spôsobom prispieva k zvýšeniu bezpečnosti výroby áut a bezpečnejšej jazde v automobiloch na celom svete.

Kvalitu riešenia potvrdili implementácie v HBPO vo Veľkej Británii, Českej republike a na Slovensku. V blízkej budúcnosti bude riešenie postupne nasadzované aj v Nemecku a v Mexiku.