Manufacturing Management Forum 2012

12.11.2012

O svoje profesionálne skúsenosti sa na konferencii Manufacturing Management Forum (8.- 9. novembra 2012) podelilo takmer 60 manažérov výrobných podnikov z Českej a Slovenskej republiky. Pozvanie prijali ako generálni riaditelia (16%), tak predovšetkým výrobní riaditelia (49%). 

Hlavné témy v roku 2012 

  • Kľúčové faktory ovlyvňujúce riadenie výroby
  • Hi tech company: moderné výkonovo orientované výrobné spoločnosti
  • Tlak na výkon, optimalizáciu a výkyvy vo výrobe 
  • Plánovanie a procesy štíhlej výroby
  • Zaujímavé projekty vo výrobe
  • Personalistika, motivácia, stimulácia
  • Sledovanie a vyhodnocovanie hodnotiacich ukazateľov vo výrobe
Svojou prednáškou prispeli aj zástupcovia spoločnosti ANASOFT, ktorá bola hlavným partnerom podujatia. V úvode prvého konferenčného dňa predstavili moderné IT technológie v riadení výrobnej spoločnosti, vizualizáciu výrobných postupov - riadený ľudský zdroj na pracovisku.