Ktoré inovácie pomôžu zoštíhliť výrobu?

12.09.2012

Rast produktivity inováciami - podmienka trvalo udržateľnej konkurencieschopnosti podnikania. To je názov 15. ročníka
podujatia Národné fórum produktivity, organizovaného Slovenským centrom produktivity (SLCP). Spoločnosť ANASOFT, ako jeden z hlavných partnerov, sa podujatia zúčastní so svojou prednáškou s názvom "Ktoré inovácie pomôžu zoštíhliť výrobný podnik".

Pozývame vás na podujatie, na ktorom nadobudnete cenné poznatky pre svoje riešenia, stretnete sa s odborníkmi z oblasti produktivity, inovácií, získate nových partnerov pre výmenu skúseností a spoluprácu.

Kedy: 3. októbra 2012

Kde: Hotel Holiday Inn, Žilina

Témy prednášok:

 • uvidíte reálne podnikové riešenia s dopadom na ziskovosť podniku,
 • získate nové vedomosti v oblasti produktivity, inovácií,
 • budete informovaní o aktuálnych trendoch,
 • získate informácie od zástupcov významných slovenských a zahraničných firiem,
 • získate poznatky, čo a akým spôsobom riešia konkurencieschopné firmy,
 • spoznáte smerovanie prezentovaných spoločností,
 • dozviete sa ako pracujú firmy, aby boli úspešné,
 • získate praktické informácie z prezentácií,
 • zúčastníte sa tematických workshopov,
 • vypočujete si prípadové štúdie, úspešné riešenia zo slovenských podnikov,
 • vypočujete si uznávaných expertov,
 • máte možnosť porovnávať riešenia v podnikoch s podobným zameraním,
 • máte možnosť konfrontovať svoje skúsenosti, klásť otázky,
 • môžete hovoriť s expertmi,
 • nazriete do vybraných podnikov a uvidíte aplikovanie prezentovaných metód v praxi,
 • stretnete zaujímavých ľudí,
 • máte možnosť budovať a nadväzovať kontakty

Medzi diskutujúcimi budú aj odborníci zo spoločnosti ANASOFT.

Zaregistrujte sa už dnes tu. Tešíme sa na stretnutie s Vami!