ANASOFT sa aktívne zúčastnil Valného zhromaždenia ZAP

18.04.2013

automotiveDňa 17.4.2013 sa za účasti spoločnosti ANASOFT uskutočnilo Valné zhromaždenie ZAP (Zväzu automobilového priemyslu). ANASOFT, ako právoplatný člen, prezentoval svoje riešenie EMANS - nástroj na zníženie výrobných nákladov a zvýšenie všetkých výkonnostných výrobných ukazovateľov.

Dlhdodobou stratégiou ZAP je zvyšovanie povedomia o profesionalizácii automotive priemyslu na celosvetovú úroveň, zlepšovanie podnikateľských podmienok, spoločné pôsobenie ako partnera s celosvetovými automobilkami s priamym ovplyvňovaním smerovania odborného školstva a cielenia investícií pri rokovaní so štátnymi inštitúciami.

Súčasťou zvýšenej aktivity člena ZAP je aj ponuka balíčkov služieb zameraných na výpočet ROI (Return on Investment), zvýšenie produktivity a poskytnutie školenia pre prácu v BPM (Business Process Modeler).  

Zdroj: ZAP