Výrobný manažment 2019 : Exponenciálne technológie a autonómne riadenie výroby

11.09.2019

Výrobný manažment 2019

Nové trendy v riadení výroby, inovatívne technológie prenikajúce do priemyslu, digitalizácia, Internet vecí a digitálne dvojčatá patria medzi hlavné témy 9. ročníka konferencie Výrobný manažment.

 

 
 

 

Priemysel a výroba spolu s logistikou patria medzi odvetvia intenzívnej digitálnej transformácie. Rozširovanie senzorov, narastanie dostupnosti dát a predovšetkým exponenciálne technológie ako Internet vecí (IoT), umelá inteligencia (AI), či digitálne dvojčatá vnášajú prevratné zmeny do zaužívaných procesov. Konferencia Výrobný manažment pravidelne reflektuje vývoj a prínosy štvrtej priemyselnej revolúcie vo výrobných procesoch a podnikoch. 

Nadchádzajúci 9. ročník Výrobného manažmentu, ktorý sa uskutoční v dňoch 15. a 16. októbra 2019 v Žiline sa bude zaoberať aktuálnymi témami digitálnej transformácie a automatizácie vo výrobných podnikoch. Okrem najnovších trendov v riadení výrobných procesov budú predmetom pravidelnej konferencie aj témy ako adaptívne, flexibilné a prispôsobiteľné systémy práce, lean transformácia, nasadenie umelej inteligencie pre optimalizáciu výrobných procesov alebo digitálnych dvojčiat za účelom autonómneho riadenia výroby. 

Výrobný manažment  Výrobný manažment

Aké témy vás čakajú na výrobnom manažmente 2019?

  • Nové trendy v manažmente výroby
  • Leadership náš každodenný
  • Budovanie excelentnej spoločnosti
  • Digitálne koncepty budúcnosti
  • Praktické riešenia pre prax
  • Zmeny pre vašu budúcnosť

Automatizácia a autonomizácia riadenia výroby

Podobne ako po minulé roky sa aj spoločnosť ANASOFT zúčastní konferencie Výrobný manažment, kde bude s predstaviteľmi výrobných spoločností diskutovať o inteligentných systémoch riadenia, agilnej výrobe a flexibilnom zásobovaní. 

Výrobný manažment 2019: ANASOFT

O prenikaní nových technológií do výrobných a vnútropodnikových procesov bude spoločnosť ANASOFT hovoriť aj v rámci prednáškového bloku. Prednáška v hlavnom programe počas druhého dňa konferencie sa bude venovať možnostiam automatizácie a autonomizácie riadenia výrobných procesov a zásobovania výroby (výrobnej logistiky) technológiou digitálneho dvojčaťa, Internetom vecí (IoT) a umelou inteligenciou (AI). 

Prax potvrdzuje, že technológia digitálneho dvojčaťa sa stáva vedúcou technológiou pri zavádzaní prvkov inteligentného priemyslu a transformácii na digitálny a chytrý podnik (Smart Factory, Digital Factory). Digitálne dvojčatá sa začali v podnikoch objavovať predovšetkým ako analytický nástroj vo forme virtuálnej kópie fyzických a nefyzických objektov a entít vo výrobnom prostredí. Táto forma umožňuje podnikom vykonávať rôzne analýzy ako aj simulácie, čo prispieva k zrýchľovaniu rozhodovacích procesov. 

 
 

 

Digitálne dvojča však disponuje širšou funkcionalitou ako riadiaci agent - autonómny inteligentný informačný agent - ktorý sa stáva súčasťou moderných Smart Industry systémov. Nasadzovanie digitálnych dvojčiat v rámci kyberneticko-fyzikálnych výrobných systémov má za následok nielen automatizáciu, ale aj autonomizáciu riadenia výrobných a logistických procesov.

Digitalizácii a autonomizačným stratégiám sa bude bližšie venovať Smart Industry solution designer spoločnosti ANASOFT, Peter Bílik, počas prednášky Technológia digitálneho dvojčaťa a jej využitie pri automatizácii výrobných a zásobovacích procesov. Súčasťou prednášky budú aj prípadové štúdie implementácie technológie digitálneho dvojčaťa, Internetu vecí (IoT) a umelej inteligencie (AI) z inovačných projektov realizovaných spoločnosťou ANASOFT.

Výrobný manažment  Výrobný manažment

INŠPIRÁCIE - KONTAKTY - TRENDY

Kľúčové otázky, ktoré musia riešiť dnešní lídri výrobných spoločnosti a ktorým sa bude konferencia Výrobný manažment venovať:

  • Aké trendy ovplyvnia váš biznis?
  • Ako správne vytýčiť smerovanie firmy?
  • Ako získať a zapojiť ľudí do zmien?
  • Ako sa neustále zlepšovať s nástupom umelej inteligencie?

registrácia na konferenciu

REGISTRÁCIA: Výrobný manažment 2019

 

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ

Digitálne dvojča ako analytický nástroj Top Smart Industry TrendyNová infraštruktúra inteligentného priemyslu Umelá inteligencia AI v logistike webinár