Vo výrobe a logistike rozhodujú detaily

07.03.2017

Naše riešenie EMANS, na monitorovanie a riadenie výroby a logistiky, neušlo ani pozornosti mesačníka ZISK. V najnovšom vydaní sa časopis venuje novým prístupom ku logistike výrobných firiem. 

nové prístupy ku riadeniu logistiky a výroby 

EMANS a jeho nové prístupy ku riadeniu logistiky a výroby

RTL systémy (Real Time Locating System)

RFID technológia slúži na bezkontaktnú identifikáciu pracovníkov, vozíkov a dielov. Eliminuje sa tak čas potrebný na prihlasovanie pracovníka na pracovisko a tiež skenovanie dielov pri kontrole montáže. Viac o využití RTL systémov v EMANSe

Kinect - ako prostriedok odsúhlasovania výrobných úkonov

Emans využíva Kinect od spoločnosti Microsoft na rozpoznávanie pohybu pracovníka vo výrobe. To umožňuje riadenie výrobného procesu pohybom, napríklad pohybom ruky. Je to výnimočná integrácia technológie rozpoznávania objektov, komunikácie človek - stroj aj v prevedení bez multimediálnych dotykových displejov. Firma Anasoft nasadila Kinect vo výrobe ako prvá na Slovensku. Viac o odúhlasovaní výrobných úkonov gestami

Pick to Light

Pick to Light systém sa používa najmä pri vyskladňovaní položiek v príprave výroby, alebo zo zásobníkov priamo na pracovisku. Svetlá navigujú pracovníka pri výbere položiek, prípadne zobrazuje aj počet kusov. Potvrdenie výberu môže byť realizované tlačidlom, ale aj senzorom (napr. optickým).Viac o Pick to Light systémoch a ich využití v EMANSe

Prečítajte si celý článok na webe mesačníka ZISK  alebo v priloženom dokumente.

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ

Chcete vedieť viac?