Udržateľnosť ako aktuálna téma v logistickom sektore

24.05.2018

O udržateľnosti sa živo diskutovalo na stredoeurópskom logistickom kongrese EASTLOG, ktorý vstúpil do tretej dekády svojej existencie. Spoločnosť ANASOFT mu napomohla ako partner novej programovej sekcie ITLOG venovanej využitiu informačných technológií v logistike.

V dňoch 17.-18. mája sa v Prahe konal 21.ročník stredoeurópskeho kongresu EASTLOG - najväčšieho logistického stretnutia v Českej republike.

Rozsiahly program rozdelený do šiestich programových sekcií oboznamoval návštevníkov s najnovšími trendmi v logistickom odvetví:  v doprave a špedícii, v e-commerce, v ľudských zdrojoch, intralogistike, správe skladov a priemyselného developmentu.

Hlavnou témou EASTLOGU 2018 sa stala udržateľnosť, ktorá bola prednášajúcimi reflektovaná naprieč všetkými sekciami. Hokejový tréner, mentálny kouč a motivátor Marian Jelínek otvoril kongres svojou rečou pýtajúc sa či je možné zostať šťastný v blahobyte.

Reagoval tak na otázku udržateľnosti motivácie, v rámci ktorej vychádzal  z pozorovania, že aj napriek tomu, že blahobyt narastá, pocit šťastia klesá. Ekonóm Vladimír Pikora nadviazal na Jelínka a pokračoval v téme udržateľnosti ako trendu a to predovšetkým v prostredí podniku. Vzhľadom na súčasné tempo zmien poznamenal, že i logistické spoločnosti musia naskočiť na vlnu zmien, ak chcú prežiť.

Udržateľnosť podniku predstavovala ďalší výrazný námet dominujúci tohtoročnému stredoeurópskemu logistickému kongresu. Zástupcovia logistických firiem, ale i personálnej agentúry preberali túto tému v rámci panelovej diskusie. Následne predstavil Filip Plevač aktuálne možnosti a postup v digitalizácii firemných logistických procesov. Na túto tému nadviazala aj spoločnosť ANASOFT - partner novej programovej sekcie ITLOG - prostredníctvom prípadovej štúdie o inteligentnej logistike. Peter Bílik, Smart Industry Solution Designer, demonštroval udržateľnosť firmy na príklade digitálnej transformácie podniku z praxe.

Digitálna transformácia podnikov sa už postupne mení z konkurenčnej výhody na normu, z nástroja na expanziu podnikových aktivít sa pomaly stáva inštrument zabezpečenia ich udržateľnosti. Vďaka Smart  Industry riešenia EMANS fungujúceho na princípoch Industry 4.0kyber-fyzikálnych výrobných systémov sa podarilo spoločnosti inovovať logistické a podnikové procesy spôsobom nielen rozširujúcim výrobný potenciál a kapacitu, ale aj výrazne minimalizujúcim chybovosť  a zabezpečujúcim pružnosť v reakcii na trhové zmeny a to aj prostredníctvom nových technológií ako digitálne dvojča, či interoperabilná sieť zariadení.

Interkonektivita priemyselného internetu vecídigitalizácia podnikových procesov umožnili vzájomnú komunikáciu ľudských, strojných a materiálových zdrojov výrobnej prevádzky, čo viedlo efektívnemu plánovaniu, ale aj optimailizácii jednotlivých logistických operácií, ktoré začali byř riadené autonómnymi algoritmami. Navyše sa prostredníctvom digitalizácie podarilo dematerializovať podnikové procesy, čím sa prevádzka stala bezpapierovou a prispela tak zároveň k environmentálnej udržateľnosti a zníženiu prevádzkových nákladov.

Logistické fórum EASTLOG Logistické fórum EASTLOGLogistické fórum EASTLOG Logistické fórum EASTLOG

Chcete sa dozvedieť viac o digitálnej transformácii podniku?

Smart Industry newsletter

Prípadové štúdie, novinky a zaujímavosti o digitálnej revolúcii v priemysle priamo do vašej schránky.


Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. za účelom zasielania newslettera a informácií súvisiacich s našimi službami a produktami. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti. Viac informácií: Ochrana osobných údajov.
 

 

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ

Ako zvýšiť produktivitu skladu banner Agilne vnútropodnikové zásobovanie banner Na ceste k automatizovanému skladu banner Inteligentná intralogistika banner