Hľadať

Vyhľadávanie

Zákaznícka zónaRegistrácia
Zabudli ste heslo?

Priemysel 4.0: AIoT vo výrobe a priemysle

11.11.2019

Priemysel 4.0 - Automatizácia, digitalizácia a robotizácia

Nový fenomén AIoT posúva digitalizáciu priemyslu a štvrtú priemyselnú revolúciu na ďalšiu úroveň. O digitalizácii, smart transformácii a nasadzovaniu AIoT pre autonómne riadenie podnikových procesov bude ANASOFT rozprávať na konferencii Priemysel 4.0 - Automatizácia, digitalizácia a robotizácia.

Digitalizácia priemyslu rovnako ako aj štvrtá priemyselná revolúcia (Industry 4.0) za zakladajú na konvergencii prevádzkovej a výrobnej technológie a informačných technológií. Integrácia IT s výrobnými technológiami, predovšetkým prepojením zariadení v sieti Internetu vecí (IoT) a Internetu služieb (IoS), vedie k preukázateľnému zlepšeniu výkonu, produktivity, kvality, agility a optimalizácii prevádzkových nákladov v podnikoch.

Okrem integrácie konvenčných a nových technológií dochádza aj čoraz viac k integrácii samotných exponenciálnych technológií v rámci digitálnych podnikových ekosystémov. Platformy riadiacich Smart Industry systémov novej generácie umožňujú prestupovanie nových technológií, čím zvyšujú pridanú hodnotu procesov a zároveň menia povahu digitálnej transformácie a automatizácie.

Priemysel 4.0 - Automatizácia, digitalizácia a robotizácia 2017 Priemysel 4.0 - Automatizácia, digitalizácia a robotizácia 2017

V súčasnosti sa rozširuje využívanie Internetu vecí (IoT) a technológie umelej inteligencie (AI), predovšetkým hĺbkové učenie (deep learning), spracovanie prirodzeného jazyka, rozpoznávanie reči a analýza obrazu, pre účely rozšírenej analytiky.

Práve vzájomné prestupovanie a rozširovanie nových, digitálnych, technológií dáva vzniknúť účinnejším nástrojom pre riadenie priemyselných procesov a zároveň aj novým fenoménom. Momentálne najzaujímavejším fenoménom s ohľadom na jeho prínos ako aj revolučný charakter predstavuje práve AIoT - umelá inteligencia vecí (Artifical Intelligence of Things).

Integrácia Internetu vecí (IoT) a  služieb (IoS) a prvkov umelej inteligencie spolu s kľúčovou technológiou kyberneticko-fyzikálnych systémov, digitálnym dvojčaťom vo forme AIoT pretvárajú samotnú povahu digitálnej transformácie na tzv. smart transformáciu.

Priemysel 4.0 - Automatizácia, digitalizácia a robotizácia 2016 Priemysel 4.0 - Automatizácia, digitalizácia a robotizácia 2016

Implementácia IoT, AI a digitálnych dvojčiat už nemusí len zlepšovať kognitívne vlastnosti zamestnancov formou tzv. rozšírenej inteligencie (Augmented Intelligence). Virtualizácia v súčastnosti umožňuje vytvárať z výrobných a logistických technológií a nástrojov plnohodnotné "inteligentné veci". 

AIoT nasadzované v rámci Smart Industry systémov predstavuje nové evolučné štádium štvrtej priemyselnej revolúcie a digitalizácie. Také, kde sa automatizácia postupne transformuje na autonomizáciu.

Práve o tomto fenoméne ako aj reálnych projektoch, v ktorých technológie Internetu vecí (IoT), Internetu služieb (IoS), umelej inteligencie (AI) a digitálnych dvojčiat zabezpečujú autonómne riadenie a flexibilitu výrobných a zásobovacích procesov, bude spoločnosť ANASOFT rozprávať v rámci tretieho ročníka konferencie Priemysel 4.0 – Automatizácia, digitalizácia a robotizácia dňa 21.novembra 2019 v Nitre. 

registrácia

REGISTRÁCIA Priemysel 4.0 - digitalizácia, automatizácia a robotizácia

 

Smart Industry newsletter

Prípadové štúdie, novinky a zaujímavosti o digitálnej revolúcii v priemysle priamo do vašej schránky.


Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. za účelom zasielania newslettera a informácií súvisiacich s našimi službami a produktami. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti. Viac informácií: Ochrana osobných údajov.
 

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ

Digitálne dvojča ako riadiaci agent Top Smart Industry TrendyNová infraštruktúra inteligentného priemyslu Umelá inteligencia AI v logistike webinár