Pozvánka na konferenciu: Kvalita ako filozofia alebo nastavenie mysle?

05.11.2015

12. - 13.11.2015 Grandhotel PRAHA, Tatranská Lomnica 

 

Pozvánka na konferenciu: Kvalita ako filozofia alebo nastavenie mysle?Prijmite pozvanie na podujatie zamerané a spojené s témami, ktoré demonštrujú rôznorodosť pohľadov na manažérstvo kvality a vnášajú nové prístupy do oblastí, kde by sme ich očakávali najmenej. Prednášajúci zmapujú nielen aktuálne trendy na poli štandardizácie, ale prinesú aj výnimočné kreatívne riešenia problémov dennej rutiny, či mimoriadnych situácií v živote organizácie a jej manažérov.

XXII. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality sa uskutoční 12. – 13. novembra 2015 v Grandhoteli PRAHA, Tatranská Lomnica pod záštitou Eurokomisára Maroša Šefčoviča.

Organizátorom konferencie je Slovenská spoločnosť pre kvalitu a ANASOFT ako partner podujatia prispeje prednáškou „Praktické skúsenosti s riadením kvality s podporou MES (Manufacturing Execution System) / MOM (Manufacturing operations management) systému“.

Z vnímania štandardizácie ako protipólu kreativity sa stalo klišé, ktoré sa organizátori konferencie pokúsia aspoň v malej miere narušiť a vniesť aj do tejto oblasti priestor na diskusiu a výmenu názorov. Lebo kvalita je viac než len dôsledné dodržiavanie pravidiel a plnenie predpísaných kritérií.

Čo je vlastne kvalita? Každý z nás bol v situácii, kedy odpovedal na túto otázku, prípadne ju kládol sám. Už sme si akosi zvykli používať slovo kvalita v súvislosti s predmetmi bežnej spotreby, investičnými celkami, potravinami, zdravotnou starostlivosťou, poskytovanými službami, vzdelávaním... Značky kvality na nás vyskakujú z obalov výrobkov, bilboardov, webových stránok firiem. Kritériá ich udeľovania sa rôznia a dnes akosi absentuje autorita, ktorá by objektivizovala postupy a spôsoby ich udeľovania. Snažíme sa nimi zhmotniť niečo, čo spočíva hlavne v spôsobe konania a prístupoch k realizácii a naplneniu poslania.

Srdečne vás pozývame na konferenciu a tešíme sa na vašu účasť.

Pozrite si upútavku na konferenciu vo videorozhovore s prednášajúcimi