Očakávajme neočakávané 2019: Smart transformácia a inteligentné zásobovanie

30.07.2019

Očakávajme neočakávané 2019 Praha

Aké dopady má napredujúca digitalizácia na podniky a zásobovanie? Ako sa menia skladovacie a zásobovacie procesy? Akým výzvam budú čeliť podniky a distribučné centrá v blízkej budúcnosti?

Smart transformácia pokračuje

Digitalizácia napreduje, podniky implementujú nové technológie zvyšujúcim sa tempom. Väčšie podniky prijímajú nové technológie 10-krát rýchlejšie ako menšie firmy. Až 86% spoločností s viac ako 5 000 zamestnancami plánuje nasadiť nástroje Internetu vecí (IoT) do roku 2020, 64% plánuje implementovať umelú inteligenciu a 56% blockchain.

Prieskum medzi americkými výrobcami zistil, že až 48% dopytovaných sa nachádza v ranných štádiách transformácie podniku na chytrú továreň (Smart Factory). Nedávna štúdia World Economic Forum zistila, že najprogresívnejšie podniky, s ohľadom na zavádzanie inovatívnych technológií, sa nachádzajú práve v Európe. Aj to sa stáva signálom, že spoločnosti sa už musia púšťať do rozsiahlejších riešení a nezostávať už len pri pilotných projektoch digitalizácie a automatizácie.

Očakávajme neočakávané 2019 ANASOFT Očakávajme neočakávané 2019 Michal Hrabovec

Smart transformácia sa týka aj logistiky, či už vo výrobných podnikoch alebo v distribučných centrách. Firmy sa posúvajú od ERP systémov k integrácii WMS (Warehouse Management System) systémov aj s ohľadom na prechod na riadený a automatizovaný typ skladu a zásobovania.

V súlade so súčasnými trendmi ako aj okolnosťami na trhu a v správaní zákazníkov a odberateľov už začínajú podniky implementovať aj rozšírenejšiu formu WMS systémov. Takzvané WES systémy (Warehouse Execution System) už disponujú početnejšími funkcionalitami vzhľadom na integráciu s ostatnými podnikovými a riadiacimi systémami. Stratégie autonomizácie a implementácie umelej inteligencie sa taktiež začínajú čoraz viac rozširovať aj v tomto sektore.

Očakávajme neočakávané v zásobovaní a inteligentných skladoch

Očakávajme neočakávané 2019 Praha

Séria konferencií Očakávajme neočakávané pokračuje ďalším stretnutím, ktoré sa odohrá v Prahe. Konferencie s témou Výroba budúcnosti a exponenciálne technológie sa bude predovšetkým zameriavať na nasledovné oblasti: Smart Industry, aditívna výroba, prediktívna údržba, kolaboratívne roboty a inteligentné sklady a dopravné systémy.

Konferencie Očakávajme neočakávané sú zamerané na nové technológie a spôsoby, akými menia zavedené a existujúce postupy v podnikoch a v priemysle. Inauguračnej konferencie Exponenciálny svet a singularita sa ako rečník zúčastnil aj prezident spoločnosti ANASOFT, Michal Hrabovec. S účastníkmi sa podelil predovšetkým o poznatky s automatizačnými trendmi a  nasadzovaním exponenciálnych technológií do priemyselného a logistického prostredia.

Spoločnosť ANASOFT sa zúčastní aj nadchádzajúcej konferencie 12. septembra v Prahe. Smart Industry solution designer Peter Bílik bude vysvetľovať, aký má inteligentný priemysel, jeho technológie a princípy, dopad na procesy zásobovania a digitalizáciu a automatizáciu skladových procesov.

Očakávajme neočakávané 2019 Praha Peter Bílik, ANASOFT

Prednáška spoločnosti ANASOFT  sa bude venovať dôsledkom rozširujúcej sa digitálnej transformácie a adopcie nových technológií. Peter Bílik bude hovoriť aj o spôsoboch akými digitalizácia formuje podniky a mení etablované procesy zásobovania (WMS a WES) a aké kľúčové vlastnosti budú potrebovať sklady pri automatizovanom a autonómnom riadení zásobovania a materiálových tokov v blízkej budúcnosti.

Peter Bílik bude taktiež objasňovať ako sa podniky môžu pripraviť na výzvy, ktorým čelia a budú čeliť v rámci štvrtej priemyselnej revolúcie ako aj v dôsledku rozvoja inteligentného priemyslu (Industry 4.0). Pri prednáške bude vychádzať z vlastných bohatých skúseností s digitalizáciou a autonomizáciou skladov a procesov vo výrobe, zásobovaní a logistike.

 
 

 

Registrácia na konferenciu

Očakávajme neočakávané 2019 registrácia

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ

Veľké dáta v inteligentnej výrobe a logistike  Top Smart Industry TrendyAko zvýšiť produktivitu skladu (WMS) Agilné vnútropodnikové zásobovanie banner