Nastupujúce trendy v logistike na Logistic Conference 2018

04.04.2018

Logistic Conference 2018Súčasné, ale i nadchádzajúce trendy v logistike boli predmetom podujatia Logistic Conference 2018, na ktorej bola zastúpená aj spoločnosť ANASOFT. Prítomní zástupcovia firiem sa zaujímali aj o inovácie v oblasti automatizácie a digitalizácie logistických procesov.

Odborníci a profesionáli z logistickej oblasti diskutovali okrem iného aj o digitalizácii v Supply Chain Management, začlenení inovácií a ich potenciáli na transformáciu dodávateľského reťazca, vplyv nového nariadenia GDPR na logistiku alebo zvyšovanie produktivity pomocou virtuálnej reality.

ANASOFT ako dodávateľ inovatívnych riešení pre logistický sektor bol taktiež prizvaný na konferenciu. Spoločnosť zastupoval Peter Bílik  skúsený odborník v oblasti technologických inovácií pre logistiku a výrobu, ktorý zároveň aj moderoval panelovú diskusiu „Ako Industry 4.0 mení výrobu a logistiku“. Peter Bílik ako EMANS Solutions Designer sa špecializuje na oblasť Smart Industry ako aj kyber-fyzické systémy ako Manufacturing Operations Management (MOM) systém EMANS. V rámci tohto panelu sa riešili inovácie a technológie v logistike vedúce k automatizácii a transformácii tradičného usporiadania tokov.

Prítomných zástupcov firiem zaujímalo napríklad ako motivovať ľudí k používaniu informačných technológií a ako učiť zamestnancov s nimi pracovať. Pri otázke nasadzovania robotov a automatizácie výrobných procesov sa opäť potvrdilo, že spoločnosti k tomuto riešeniu nepristupujú z finančných dôvodov, ale kvôli nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily na trhu.  

Zo štatistík prezentovaných v rámci tematického bloku „Nové trendy a technológie v logistike“ vyplýva, že vyše 60% firiem plánuje investovať do informačných technológií v nastávajúcich troch rokoch. Ďalšími horúcimi témami bolo najmä uplatnenie veľkých dát („Big Data“) a autonómnych systémov s využitím umelej inteligencie na logistické procesy.

ANASOFT taktiež rozpoznáva potenciál a uplatnenie veľkých dát a autonómnych systémov v logistike a výrobe. Okrem implementácii technologických inovácii a Smart Industry riešení sa spoločnosť venuje výskumno-vývojovej činnosti v oblasti autonómnosti a prediktívnosti. Do týchto okruhov spadá aj umelá inteligencia, neurónové siete ako aj analýza dát automatizovanej výroby na hľadanie vzorcov správania, súvislostí a odhaľovanie anomálií, ale i využívanie automaticky riadených dopravných zariadení (AGV).

 

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ

Ako zvýšiť produktivitu skladu banner Agilne vnútropodnikové zásobovanie banner Na ceste k automatizovanému skladu banner Inteligentná intralogistika banner