Fórum praktickej logistiky predstaví, ako na INDUSTRY 4.0 s EMANSom

12.09.2016

Hlavná myšlienka INDUSTRY 4.0 je počítačové prepojenie výrobných strojov, vyrábaných produktov, informačných systémov a ostatných súčastí výrobného podniku. Cieľom tohto počítačového prepojenia je vytvoriť inteligentnú distribuovanú sieť rôznorodých entít naprieč celým výrobným procesom, v ktorom sa vytvára pridaná hodnota. Jednotlivé subsystémy v rámci tejto siete pracujú relatívne autonómne a navzájom podľa potreby komunikujú. Ako na to v rámci internej logistiky predstavíme praktickou ukážkou využitia nášho riešenia EMANS.

Fórum praktickej logistiky predstaví prínosy riešenia EMANS

 

Fórum praktickej logistiky

Prvoradým cieľom konferencie Fórum praktickej logistiky, ktorá sa uskutoční 20.9.2016 v CHATEAU GBEĽANY, je výmena logistických skúseností, inšpirácie odbornými diskusiami a vzájomná výmena informácii.

Hlavné témy konferencie v roku 2016:

  • SMART Stock
  • Industry 4.0 v logistike
  • Simulácia ako prevencia možných chýb
  • Automatizovaná interná logistika a jej prínosy

Prečo sa zúčastniť:

  • Inšpiratívne stretnutia s profesionálmi v oblasti logistiky
  • Informácie o nových trendoch v logistike
  • Praktické riešenia a nápady
  • Nové kontakty a príležitosti
  • Diskusné minikluby k aktuálnym logistickým témam
  • Priestor na nové zážitky a premyslenie si svojich cieľov

Registrácia na Fórum praktickej logistiky 2016

Registrovať sa môžete na www.forumlogistiky.sk.

Pokiaľ sa konferencie nemôžete zúčastniť, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám predstavíme využitia nášho riešenia EMANS pre naplnenie hlavnej myšlienky INDUSTRY 4.0 v rámci internej logistiky, či iných procesov vo výrobných podnikoch.