FIRST LEGO LEAGUE 2020: Mládež sa pripravuje na autonómnu budúcnosť legorobotikou

27.01.2020

First Lego League 2020 legoroboty robotika

Kreativita, kontinuálne učenie sa a rozmýšľanie mimo konvenčných rámcov sú zručnosti nevyhnutné pre život v ére umelej inteligencie. Tieto zručnosti cibrí v mládeži na Slovensku robotická súťaž First Lego League už dvanásty rok.

 
 

Autonómna budúcnosť a mladá generácia

Nové technológie prenikajú do všetkých odvetví a prudko menia procesy a správanie. Digitalizácia a internet naštartovali  štvrtú priemyselnú revolúciu, ktorá urýchlila automatizáciu riešeniami na princípe Internetu vecí (IoT) a umelej inteligencie.

Digitalizácia, virtualizácia a prepájanie fyzických objektov v sieti Internetu vecí drasticky zmenili spôsoby, akými fungujeme, vrátane transformácie pracovných činností a nástrojov. Očakáva sa, že nástup umelej inteligencie sa zapríčiní o ešte radikálnejšie zmeny vo všetkých oblastiach pracovného a súkromného života.

First Lego League 2020 Slovensko robotika legorobotika

Svet, v ktorom zo dňa na deň pribúdajú nové technologické inovácie a nástroje sa stáva svetom v neustálom pohybe, svetom, kde nielen manuálna, ale už aj znalostná práca podlieha intenzívnym vlnám automatizácie.

Digitálna transformácia má za následok aj transformáciu práce, ktorá s Internetom vecí a umelou inteligenciou nekončí. Nesmrteľný výrok Herakleita z Efezu „nič nie je večné, iba zmena“ sa stáva každodenným sloganom éry s nikdy nekončiacim zoznamom technologických  výdobytkov a technológií.

 

umelá inteligencia A Legoroboty

Futuristi upozorňujú, že aj v prípade radikálnych  a nepredvídateľných zmien v dôsledku nových technológií a automatizácie sa dá na budúcnosť a nové výzvy pracovného trhu pripraviť. Základnou výbavou na prežitie sa stávajú zručnosti nepretržitého vzdelávania sariešenia problémovrozmýšľania mimo konvenčných rámcov, zhodujú sa personalisti.First Lego League 2020 Slovensko legorobotika robotika

S osvojovaním týchto zručností treba začať už v mladom veku, obzvlášť, ak odborníci na robotiku upozorňujú, že odlišnosti medzi generáciami budú priepastne. Npríklad deti narodené v súčasnosti si už nikdy nezašoférujú auto. Budúcnosť bude autonómna

Medzi iniciatívy venujúce sa príprave mládeže na takúto futuristickú budúcnosť patrí aj First Lego League, „globálna robotická komunita pripravujúca mládež na budúcnosť“, ktorá má svoje zastúpenie aj na Slovensku. First Lego League je najväčšia robotická súťaž pre mladých vo veku 9-16 rokov, ktorej sa zúčastňujú desaťtisíce detí na celom svete a najlepšie tímy postupujú do nadnárodných semifinálových a finálových kôl.

First Lego League hravým spôsobom a v športovej atmosfére podporuje a motivuje mládež k budovaniu sebavedomia  a k rozvíjaniu návykov učiť sa formou robotickej súťaže. Deti sa okrem skladania legorobotov venujú aj riešeniu úloh, ktoré musia častokrát zvládnuť kreatívnymi spôsobmi.

 
 

Mladé slovenské talenty na medzinárodnej úrovni

Robotická súťaž First Lego League na Slovensku má za sebou už 11 ročníkov počas, ktorých mladé domáce talenty zaznamenali už množstvo úspechov. Okrem iného sa traja mladí Košičania sa traja dostali v rámci medzinárodnej súťaže First Lego League až do Sillicon Valley, kde prezentovali vlastný výskumný projekt napríklad aj s astronautom, ktorý bol vedúcim výskumu na medzinárodnej vesmírnej stanici. 

Ján Pavol Luby, jeden z trojice účastníkov, popísal svoju skúsenosť takto: „Účasť na tejto súťaži bola pre mňa jedinečnou záležitosťou vzhľadom na veľké mená ako Collins Aerospace, John Deer, Qualcomm. Hneď prvý súťažný deň bol naplnený rôznymi aktivitami a workshopmi, väčšina organizovaná Seed Spotom a expertmi z marketingu, user experience a dokonca aj Kenom Takedom, miestnym reprezentantom Patentového úradu Spojených štátov".

 
 

"Bolo zaujímavé sledovať, aký dôraz kládli na náš obchodný plán a samotnú predstavu o budúcnosti nášho produktu. O našom zariadení sa hovorilo ako o našom produkte a bolo od nás vyžadované vytvorenie marketingovej kampane, obchodného plánu aj krátkej dvojminútovej prezentácie pre potenciálnych záujemcov. Na domácich tímoch bolo vidno, že im sú tieto veci známe. Aj keď sme neobsadili jednu z možných cien, nemám pocit, že som zo súťaže odišiel s prázdnymi rukami,“ dodáva Ján Pavol Luby.

Záujem o vedu a výskum ako aj podporovanie mládeže pri zdokonaľovaní zručností nevyhnutných pre budúcnosť si uvedomujú aj medzinárodne úspešné a inovatívne firmy ako Tesla, či spoločnosť ANASOFT, ktorá podporuje súťaž First Lego League na Slovensku už 10. rok. Zamestnanci spoločnosti taktiež pôsobia ako mentori alebo rozhodcovia počas turnajov.

„Už 10 rokov podporujeme robotickú súťaž First Lego League, pretože si uvedomujeme dôležitosť vzdelávania a motivácie mladých ľudí hrou a skúsenosťou. Za toto obdobie sa súťaž stala súčasťou mnohých slovenských škôl a zapojilo sa do nej vyše 1 000 detí. Okrem vzbudenia záujmu o vedu a aktuálne technologické výzvy si mladá generácia vďaka nej zlepší kreatívne myslenie, prezentačné a jazykové zručnosti, tímovú prácu, programovanie a riešenie problémov. First Lego League je určite jedna z ciest, ako pozitívne ovplyvniť budúcnosť technológií a inovácií v rôznych segmentoch spoločnosti,“ vysvetľuje prezident spoločnosti ANASOFT, Michal Hrabovec.

First Lego League 2019 Slovensko legorobotika robotika

Turnaje robotov pokračujú

Záujem o robotiku a neformálnu formu vzdelávania u detí na Slovensku každým rokom narastá. V roku 2018 sa do súťaže zapojilo až 600 detí v 98 tímoch. V regióne V4 ide o suverénne najvyšší počet súťažných tímov (Česká republika – 33 tímov, Poľsko – 48 tímov, Maďarsko – 73 tímov), ktorý sa zúčastnili 7 lokálnych turnajov.

First Lego League Slovensko vývoj

Osemnásť tímov sa zúčastnilo česko-slovenského semifinále v Bratislave, 3 tímy sa dostali na európske finále v Bregenz a 2 postúpili do medzinárodnej súťaže v Turecku, kde získali prvé miesto v hodnotení výskumných projektov (Award Strategy & Innovation) a 3. miesto v celej súťaži a postup na First Lego League Global Innovation Award ako jeden z 20 tímov celého sveta.

First Lego League pokračuje 12. ročníkom s centrálnou témou City Shaper – „Navrhujme a budujme lepšie miesta na život a prácu pre každého“. Regionálne turnaje sa opäť budú odohrávať v 7 mestách na Slovensku (podrobný harmonogram turnajov). Najúspešnejšie domáce tímy sa stretnú v rámci česko-slovenského finále 6. februára 2020 v Žiline, kde sa rozhodne, ktoré štyri tímy postúpia do finále strednej Európy. Dňa 7. a 8. marca sa 27 najlepších tímov z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska a Vyšehradskej štvorky stretne v Offenburgu. Viac informácií na First Lego League Slovensko.

 
 

 

FIRST LEGO LEAGUE PRÍNOSYFirst Lego League Slovensko legorobotika robotika

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ

Globálne megatrendy v logistike a priemysle

Nastupujúce desaťročie so sebou prinesie ďalšie revolučné zmeny, ktoré budú mať priamy dopad aj na logistiku a priemysel. Príchod roku 2020 predznamenáva viaceré kľúčové globálne trendy, v ktorých práve nové technológie budú zohrávať nenahraditeľnú úlohu.

Anatómia inteligentného priemyslu: AIoT a autonomizácia

Internetom sa revolúcia v priemysle a logistike neskončila. Nové technológie ako digitálne dvojčatá a umelá inteligencia menia výrobné postupy a princípy, čo následne vedie k transformácii na dynamické a autonómne riadenie výrobných a zásobovacích procesov. Distribuovaná produkcia, inteligentná automatizácia a dynamická škálovateľnosť sú kľúčové vlastnosti výrobných podnikov nastupujúcej dekády.

Digitálne dvojča: Inteligentný podnik a smart výroba

Dôležitosť technológie digitálneho dvojčaťa a jej prínos spočívajú v jej simultánnom duálnom nastavení ako simulačného a riadiaceho nástroja. Digitálne dvojča v kombinácii s Internetom vecí (IoT) a strojovou inteligenciou (MI) dokáže transformovať bežné objekty na inteligentné veci.