EASTLOG 2020: Cesta z koronakrízy

03.08.2020

EASTLOG 2020 logistika

Odpovede na otázky ako sa vysporiadať s dôsledkami koronakrízy v logistike bude hľadať 23. ročník logistického kongresu EASTLOG.  

Najväčšia logistická udalosť v Českej republike, kongres EASTLOG, sa pripravuje na 23. ročník, ktorý sa uskutoční 17. a 18. septembra v Prahe. Hlavná téma konferencie Decelerácia bude reflektovať následky koronakrízy a dopadu pandémie na logistiku, distribúciu a ekonomiku.

Konferencia sa bude v prvom rade zameriavať na to, ako sa vysporiadať s následkami koronakrízy, ako efektívne naštartovať logistiku a nastúpiť na cestu maximálne rýchleho tempa rastu. Počas konferencie sa zároveň bude diskutovať aj o tom, v čom možno vidieť príležitosti v prípade núdzového stavu, akým bolo vypuknutie pandémie a ako pristupovať k efektívnemu krízovému manažmentu po koronakríze.

Hlavným rečníkom tohtoročného kongresu bude ekonóm Sean A. Culey, ktorý vystúpi s prednáškou  „Úspech v digitálnej dobe: Potreba kopernikovskej revolúcie v podnikaní“. Vychádzajúc zo svojej novej knihy Transition Point, Sean A. Culey priblíži  ako nová vlna revolučných technológií zásadne mení takmer všetky aspekty zásobovacieho reťazca. Zahraničný hosť zároveň predstaví aj víziu blízkej budúcnosti, kde automatizácia povedie k vzniku plne automatizovaného, personalizovanéholokálneho hodnotového reťazca.

Na tému „Virus economy“ v logistickej praxi, ekonomických odporučeniach a krízovom manažmente bude hovoriť  ekonóm Tomáš Sedláček.

EASTLOG 2020 Sean Culey

Dedoles: rast, korone navzdory

Spoločnosť Dedoles podnikajúca s oblečením sa zaraďuje medzi jeden z najrýchlejšie medzinárodne rastúcich stredoeurópskych e-shopov. Práve Dedoles patrí do skupiny firiem, ktoré počas koronakrízy rástli a vstupovali na nové teritóriá. O tom, ako spoločnosť adaptovala svoje logistické procesy na vychystávanie veľkých objemov rôznorodých zákazníckych objednávok pre prudkú expanziu bude zástupca Dedolesu rozprávať vo workshopovej sekcii kongresu E-SHOPLOG.

Prednášky sa zúčastní aj spoločnosť ANASOFT, ktorá Dedolesu pomáhala s digitálnou transformáciou skladu a implementáciou inteligentného systému riadenia skladových procesov. Ján Chalabala z Dedolesu a Peter Bílik z ANASOFTu spoločne objasnia ako sa podarilo zvýšiť prevádzkovú inteligenciu skladu z procesného a technologického hľadiska v pripravovanej prípadovej štúdii.

Ako optimalizovať a automatizovať logistické procesy

Aj počas 23. ročníku kongresu EASTLOG budú špecialisti Smart Industry divízie spoločnosti ANASOFT poskytovať odborné poradenstvokonzultácie v oblasti digitalizácie a automatizácie logistiky. V prípade záujmu si budú môcť návštevníci nechať vyhodnotiť indikatívny audit logistických procesov.

Výstupom auditu bude identifikácia možností optimalizácie procesov vzhľadom na efektívnosť, produktívnosť a prevádzkové náklady. Medzi základné oblasti auditu patrí analýza skladovej logistiky, riadenia zásob alebo vnútropodnikových materiálových tokov.

Záujemci o indikatívny logistický audit sa môžu prihlásiť vopred na nasledovnej adrese.

REGISTRÁCIA NA KONGRES EASTLOG, 17.-18. SEPTEMBRA, O2 UNIVERSUM, PRAHA

EASTLOG 2020 Registrácia

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ

DEDOLES: Masívna expanzia s podporou inteligentných technológií | Prípadová štúdia

Spoločnosť Dedoles patrí medzi najúspešnejšie domáce online obchody, ktoré sa presadili aj na zahraničných trhoch. S masívnou expanziou sa firma rozhodla inovovať a automatizovať svoje skladové a zásobovacie procesy, na čo využila aj technológie štvrtej priemyselnej revolúcie a inteligentnej logistiky.

Ako vybrať správny WMS systém a nezblázniť sa

Výber správneho systému WMS [Warehouse Management System] zabezpečí nielen efektívne riadenie skladového zásobovania v distribúcii alebo v internej logistike, ale dokáže vytvoriť pre podnik i dodatočnú pridanú hodnotu. Aké základné kritériá by sa mali zvažovať pri výbere systému WMS, aby podnik získal optimálne riešenie a pridanú hodnotu? 

Digitálna automatizácia skladovej logistiky | Webinár

Záznam webinára Česko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory a spoločnosti ANASOFT o možnostiach a spôsoboch digitálnej automatizácie riadenia skladovej logistiky. Stratégie naskladnenia a vychystania zákazníckych objednávok sú demonštrované na prípadovej štúdii zo spoločnosti Dedoles.