Digitální logistika 2019: Strojová inteligencia a autonómne zásobovanie

24.04.2019

    Digitální logistika 2019

Najmodernejším trendom a technológiám výrobnej logistiky sa bude venovať konferencia Digitální logistika 2019. ANASOFT bude na konferencii predstavovať možnosti inteligentnej logistiky a nasadzovania umelej inteligencie do procesov vnútropodnikového zásobovania.

Digitalizácia priemyslu napreduje. Až 91% priemyselných podnikov investuje v Európe do vytvorenia digitálnych tovární podľa prieskumu spoločnosti PwC. Digitalizácia sa však netýka iba nových tovární, transformačné procesy podstupujú aj existujúce podniky predovšetkým implementáciou nových a inovatívnych technológií ako umelá inteligencia, digitálne dvojča alebo Internet vecí (IoT).Digitálna logistika

Podobne podniky investujú aj do digitalizácie a automatizácie logistických procesov a inovovania riadenia zásobovacieho reťazca. V rámci výrobnej logistiky a vnútropodnikového zásobovania, obzvlášť v prípade priemyselných podnikov, vzniká veľký objem rôznorodých dát, ktoré už operátor, či dispečer nedokáže včasne a efektívne spracovať. Za účelom maximalizácie optimalizačného potenciálu ako aj spracovávania presných výrobných požiadaviek v reálnom čase je už v takýchto prípadoch nevyhnutné nahradiť ľudskú inteligenciu inteligenciou strojovou.

Práve nasadzovanie umelej inteligencie do procesov vnútropodnikového zásobovania bude predmetom jednodňovej konferencie Digitální logistika 2019, ktorá sa uskutoční 14. mája v Brne. Počas konferencie sa budú riešiť témy bezpapierovej logistiky v stredne veľkých a malých firmách, zmena paradigiem v logistike ako aj na nová generácia priemyselných počítačov pre inteligentnú logistiku, inteligentné riadenie Milk Runu (last mile management) a iné možnosti automatizácie materiálového toku.

Konferencie Digitální logistika 2019 sa zúčastní aj spoločnosť ANASOFT, ktorá bude prítomným návštevníkom predstavovať možnosti využitia umelej inteligencie (AI) pri riadení vnútropodnikového zásobovania, optimalizácii materiálového toku alebo aj ako nástroja vytvárajúceho pridanú hodnotu v procesoch výrobnej logistiky. Súčasťou prednášky budú aj praktické príklady inteligentnej (intra)logistiky.

Konferencia Digitální logistika je súčasťou konferencie Digitální výroba 4.0.

Registrácia na konferenciu
Registrácia na konferenciu

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ

ANASOFT medzi top 3 inovatívnymi logistickými projektmi

Projekt inteligentnej intralogistiky Smart Industry riešením EMANS od spoločnosti ANASOFT bol vyhlásený medzi najlepšími tromi logistickými projektovými inováciami roka 2018.

Ako na agilné vnútropodnikové zásobovanie | Intralogistika 4.0

Interná logistika (výrobná logistika) zastrešuje plánovanie, implementáciu, kontrolu a efektívny tok a skladovanie materiálu, polotovarov a hotových výrobkov vo výrobných procesoch a výrobnom prostredí. Preto musí byť vnútropodnikové zásobovanie dostatočne flexibilné a zároveň aj riadne naplánované ako aj za účelom predchádzania neočakávaným prestojom a neželaný zastaveniam.

ANASOFT medzi inovátormi roka

ANASOFT získal prvenstvo v kategórii Projektová inovácia roka so svojím Smart Industry riešením EMANS počas Galavečera logistických inovácií, kde boli vyhlásení víťazi premiérového ročníka Ocenenia LOG-IN. Súťaž má za cieľ oceňovať najlepšie logistické inovácie na Slovensku a v Českej republike.