ANASOFT predstavoval inovácie na stretnutí Priemyselného inovačného klastra

05.03.2018

ANASOFT na stretnutí Priemyselného inovačného klastra

Priemyselný inovačný klaster vznikol pod záštitou Francúzsko-slovenskej obchodnej komory a združuje deväť zakladajúcich členov Groupe PSA, ZSSK, Veolia, GEFCO, Faurecia, Plastic Omnium, Orange, HB Reavis a Slovak Lines.

Ambíciou klastra je stať sa akcelerátorom inovácií slovenského priemyslu a posunúť Slovensko v konkurencieschopnosti a inovatívnosti. "Pracujeme na vytváraní a udržiavaní nových priemyselných konceptov a komplexných inovácií. Aj veľké spoločnosti sa musia združovať a budovať stabilné mechanizmy riadenia spoločných výskumných a vývojových projektov," povedal podpredseda predstavenstva ZSSK Patrik Horný.

ANASOFT ako spoločnosť dlhodobo poskytujúca priemyselné riešenia a technologické inovácie bola prizvaná predstaviť inovácie, ktoré by mohli naplniť ambície členov klastra. Išlo najmä o riešenia na princípoch kyber-fyzikálnych výrobných systémov umožňujúcich úspešnú a efektívnu digitálnu transformáciu podnikov a implementáciu autonómnych a lean výrobných a logistických procesov.

Nakoľko členovia inovačného klastra vyhľadávali partnerov aj pre spoločné projekty v oblasti výskumu a vývoja, spoločnosť ANASOFT oboznámila klaster so svojím aktuálnym výskumno-vývojovým rámcom, ktorý voria tri hlavné línie: užívateľská skúsenosť (UX), autonómnosť a prediktívnosť.

Pre účely klastra, ktorého dopyt sa rozprestieral na pomedzí oblastí automatizácie, robotizácie a prediktívnej údržby, boli predstavené už implementované projekty ako napríklad vyhodnocovanie efektivity pohybu, tzv. Skeleton Tracking. Ten funguje na princípe Kinectu, ale spoločnosť predstavovala i riešenia zamerané na rozšírenú interakciu človek-stroj (HMI) napríklad v prípade telemanipulácie (riadenie gestami a hlasom) z oblasti UX.

V rámci témy autonómie boli uvedené už úspešne implementované inovačné projekty v oblasti logistických procesov napríklad na automatizáciu pickingového procesu (autonómne riadenie materiálového toku) a dynamický Milk Run (efektívny line feeding na základe aktuálnych požiadaviek). V rámci výskumno-vývojových projektov zameraných na prediktívnosť, ANASOFT informoval o prediktívnom purchasing managementeautomatickom skladovom systéme (Warehouse Management System).

Počas diskusie zástupcov firiem aktívne vyhľadávajúcich inovácie pre svoje podniky mal ANASOFT možnosť predstaviť aj svoje riešenia pre prediktívnu údržbu prostredníctvom analýzy veľkých dát (Big Data Analysis), neurónových sietígenetických algoritmov

 

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ

Ako zvýšiť produktivitu skladu banner Agilne vnútropodnikové zásobovanie banner Na ceste k automatizovanému skladu banner Inteligentná intralogistika banner