ANASOFT je v Nemecku ako doma

07.02.2018

Spolupráca ANASOFTU s nemeckým trhomSlovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora sa vo svojom prvom čísle svojho newslettra v novom roku venuje míľniku Slovenskej republiky - 25-ročnému výročiu. Na toto jubileum nazerá z pohľadu rozvoja hospodárstva a predovšetkým vývoja hospodárskych vzťahov medzi Slovenskom a Nemeckom.

Spoločnosť ANASOFT ako dlhoročný člen Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory participuje na aktivitách rozvíjajúcich hospodársku spoluprácu medzi Slovenskom a Nemeckom.

Súčasťou tejto trajektórie je aj ANASOFT ako spoločnosť založená v roku 1991, ktorá sa navyše aktívne angažuje aj na nemeckom trhu zo svojho tamojšieho sídla v Bochume. O pôsobení na nemeckom trhu, o dopyte po riešeniach z oblasti Smart Industry a Logistics, ale i skúsenostiach z tohto trhu ako aj jeho požiadavkách porozprával Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komore prezident ANASOFTu, Michal Hrabovec.

-----------------------------------------------------------------------------

SLOVENSKO MÁ 25 ROKOV

Michal Hrabovec: „Nemecko považujeme za domáci trh.“

Začiatkom deväťdesiatych rokov vznikla IT firma ANASOFT, ktorá odvtedy úspešne pôsobí nielen na Slovensku, ale aj v Nemecku. Prezident ANASOFTu, Michal Hrabovec, porozprával SNOPK o význame nemeckého trhu zo slovenského pohľadu.

Pán Hrabovec, prečo je dôležité pre Vašu spoločnosť byť aktívnou na nemeckom trhu?

ANASOFT je skupina firiem, vlastnená akcionármi z Nemecka, Slovenska a USA. Sídlo má v Bratislave a v Bochume, preto Nemecko považujeme za domáci trh, rovnako ako Slovensko. Už 27 rokov ponúkame riešenia digitalizácie v oblasti riadenia výroby a logistiky, vývoja softvéru na mieru a bezpečnosti IT, a naše softvérové riešenia sú prispôsobené potrebám zákazníkov na domácich trhoch, rovnako ako aj v zahraničí.

Po ktorých Vašich produktoch je v Nemecku najväčší dopyt?

Najväčší záujem zaznamenávame v oblasti Smart Industry a Logistics riešeniach, ktoré pomocou moderných technológií zvyšujú efektivitu a kvalitu, pričom redukujú odpadovosť, dematerializujú administratívne činnosti, čím okrem iného prispievajú aj k znižovaniu negatívnych dopadov na životné prostredie, ako aj nákladov firmy. Medzi takéto technológie patria hlavne Industrial Internet of Things, Big Data, Cyber-Physical Systems a Heterogeneous Data Integration.

Rovnako sa vo firme venujeme aj inováciám. Tie posúvajú naše riešenia vpred, preto sa snažíme budovať firemnú kultúru, umožňujúcu vznik inovácií užitočných pre našich zákazníkov. V rámci Smart Industry preto pracujeme okrem iného aj s umelou inteligenciou – neurónovými sieťami, konceptom Augmented Reality, či online trojrozmernému skenovaniu priestoru.

Aké dlhodobé skúsenosti ste získali v Nemecku?

Nemecko je krajina, kde vznikajú nové štandardy štvrtej priemyselnej revolúcie a naše riešenia sú vytvárané v súlade s nimi. Samozrejme, skúsenosti s vysokými nárokmi na kvalitu v Nemecku sa premietajú do našich riešení vo všetkých krajinách.

Existujú podľa Vášho názoru rozdiely v obchodných požiadavkách medzi nemeckými a slovenskými zákazníkmi?

Keďže mnohí naši zákazníci majú centrály v Nemecku, rozdiel býva v postupe nasadzovania riešení. Napríklad najnovšie modely prestížnych značiek áut sa častokrát vyrábajú v slovenských fabrikách, čo znamená, že tieto závody mávajú nároky na nové systémy ako prvé.

 

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ

Ako zvýšiť produktivitu skladu banner Agilne vnútropodnikové zásobovanie banner Na ceste k automatizovanému skladu banner Inteligentná intralogistika banner