Na ceste k automatizovanému riadeniu skladu

18.07.2018

automatizované riadenie skladu WMS logistika

Digitálna transformácia podnikov ako aj digitalizácia výroby sa stávajú normou a nevyhnutnosťou nielen pre expanziu, ale aj pre dlhodobú udržateľnosť samotného podniku bez ohľadu na jeho veľkosť či zameranie.

Málokoho prekvapí, že podľa prieskumu medzi dodávateľmi automobilového priemyslu, realizovaného spoločnosťou PwC z roku 2017, odpovedala tretina respondentov, že očakáva implementáciu konceptov Priemyslu 4.0 počas nasledujúcich piatich rokov.

V prípade segmentu logistiky ide ešte o naliehavejšiu požiadavku. Dynamické prostredie logistického sektoru generuje neustále nové nároky na kvalitu, flexibilitu a typ poskytovaných služieb. Tie spolu s nepretržitým tlakom na prevádzkové náklady nútia spoločnosti prehodnocovať nielen business model, ale aj stávajúce procesy a postupy zabezpečenia plynulosti a spoľahlivosti dodávateľského reťazca.

     Warehouse Management System

Digitálna transformácia logistických procesov

Digitalizáciainovatívne technológie sa stávajú nenahraditeľnými nástrojmi pre očakávanú zmenu a zdokonalenie dodávateľského reťazca. Podieľajú sa na optimalizácii jeho kapacity, posilňovaní výkonu, zvyšovaní kvality a zabezpečovaní flexibilnosti celého reťazca. Spoločnosti sa preto čoraz intenzívnejšie obracajú k inteligentným riešeniam, ktoré sú schopné správne zužitkovať potenciál nových technológií.

Digitálna konverzia procesov a implementácia technológií súborne označovaných ako Priemysel 4.0, či Smart Industry riešenia sa nemusia výhradne nasadzovať systémom „všetko alebo nič“. Modulárnosť riešení inteligentnej logistiky navrhnutých na princípe kyberneticko-fyzikálnych výrobných systémov umožňuje postupnú (evolučnú) transformáciu dodávateľského reťazca.

Logistická, či prepravná spoločnosť alebo podnik inovujúci interné logistické procesy tak môže priamo reagovať na aktuálne potreby v konkrétnej časti dodávateľského reťazca. Spoločnosti využívajú personalizované riešenia, ktorými môžu anticipovať očakávané zmeny na trhu alebo nadchádzajúce výzvy, či v reakcii na zvýšení dopyt zákazníkov po variabilite a customizácii služieb.

Digitálna transformácia logistických procesov sa môže realizovať podobným spôsobom ako digitalizácia výrobných podnikov. Spoločnosti môžu začať riešeniami na zber dát, pokračovať horizontálnou integráciou podnikových procesov ďalej vertikálnou integráciou podnikových procesov a ukončiť digitalizáciu implementáciou auto-optimalizačných riešení zariadení a systémov.

na ceste k skladu 4.0

Najčastejšími dôvodmi modernizácie a automatizácie riadenia skladov sa stáva nadbytok skladových zásob, vysoké množstvo typov tovaru a komplikovaný prístup k informáciám (evidencia miery spotreby, reklamácie, vratky, doba trvanlivosti apod.).

K optimalizácii riadenia skladovacích procesov dochádza na troch úrovniach.             Infografika Cesta k automatizovanému a inteligentnému skladu

1) Riadený sklad

V prvom štádiu sa zabezpečuje identifikovateľnosť materiálov a pohybov v sklade a mimo neho. Záznamy sú vyhotovované v reálnom čase a sú kedykoľvek dohľadateľné. Okrem zberu a analýzy údajov dochádza aj k zadefinovaniu pravidiel zaskladňovania a vyskladňovania. Vďaka tomu môžu riadiace systémy efektívne a optimálne spravovať obsadzovanie skladových pozícií ako aj prioritizáciu jednotlivých úkonov a operácii.

Týmto riešením možno konvertovať neriadený sklad na sklad riadený a to vrátane príručných alebo mobilných zásobníkov nachádzajúcich sa na výrobných pracoviskách (mimo hlavného skladu). Operátori logistiky v tomto type riešenia už komunikujú s informačným systémom prostredníctvom rozšíreného rozhrania človek-stroj napríklad cez terminály alebo mobilné zariadenia.

2) Inteligentné riešenie skladových procesov

Nasledujúcim štádiom automatizácie skladu predstavuje využitie interkonektivity všetkých objektov v sklade prostredníctvom internetu vecí (IoT). Na tejto úrovni už dochádza k operatívnemu riadeniu skladových procesov, buď na základe sady preddefinovaných pravidiel alebo prostredníctvom autonómnych algoritmov.

Tovar sa už pri skladových operáciách nepohybuje podľa statického predpisu, ale algoritmy vyhodnocujú potreby v danom momente na základe súboru kritérií ako napríklad vyťaženie skladových pozícií, miera obrátkovosti alebo sezónnosť. Všetky relevantné dáta sú vyhodnocované s ohľadom na aktuálne podmienky a predchádzajúci vývoj príslušných ukazovateľov, čím dochádza k dynamickému riadeniu zaskladňovacích a vyskladňovacích procesov.

Vzhľadom na operatívne riadenie, takéto riešenie ponúka aj väčšiu mieru vizualizácie pre obslužný personál, ktorý je presne a detailne navigovaný pri plnení jednotlivých úloh informačným systémom.

3) Smart sklad - bezobslužný skladový systém

Eliminácia interferencie ľudského faktoru predstavuje najvyššiu formu automatizácie správy skladu  prostredníctvom uzavretých bezobslužných skladových systémov. Takáto forma plne autonómneho skladu si už vyžaduje zariadenia na mieru, okrem automatických regálových zakladačov aj roboty a flotilu automaticky riadených zariadení (AGV), či drony.

Jednotlivé zariadenia sú samo-organizovateľné a ich činnosť je koordinovaná na princípe multi-agentového systému. Systémová platforma poskytuje infraštruktúru pre interakciu jednotlivých zariadení v takomto distribuovanom systéme.

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ

Ako vybrať správny WMS systém a nezblázniť sa

Výber správneho systému WMS [Warehouse Management System] zabezpečí nielen efektívne riadenie skladového zásobovania v distribúcii alebo v internej logistike, ale dokáže vytvoriť pre podnik i dodatočnú pridanú hodnotu. Aké základné kritériá by sa mali zvažovať pri výbere systému WMS, aby podnik získal optimálne riešenie a pridanú hodnotu? 

Ako zabezpečiť Just in Time zásobovanie pri stúpajúcej variabilite výroby | Webinár

Ako zabezpečiť včasné zásobovanie výrobných liniek a pracovísk správnymi a kvalitatívne nezávadnými komponentami pri stúpajúcej variabilite vyrábaných produktov?

DEDOLES: Masívna expanzia s podporou inteligentných technológií | Prípadová štúdia

Spoločnosť Dedoles patrí medzi najúspešnejšie domáce online obchody, ktoré sa presadili aj na zahraničných trhoch. S masívnou expanziou sa firma rozhodla inovovať a automatizovať svoje skladové a zásobovacie procesy, na čo využila aj technológie štvrtej priemyselnej revolúcie a inteligentnej logistiky.