Digitálne inovácie výrobných postupov a prevádzkových modelov na rok 2021 | Webinár

01.07.2021

Digitálne inovácie výrobných postupov a prevádzkových modelov v roku 2021  Webinár

Záznam webinára o trendoch adaptácie prevádzkových modelov výrobných podnikov pre post-pandemický svet.

Rok 2020 sa niesol v znamení globálnej pandémie, ktorá zásadne ovplyvnila väčšiu časť hospodárskeho sektoru. Zároveň aj výrazne zasiahla do spôsobu fungovania priemyselných podnikov, prevádzok a výrobných tovární. Koronakríza však zásadne nezmenila pôvodnú trajektóriu vývoja trendov digitalizácie a automatizácie vo výrobných podnikoch a organizáciách, očakávanú na začiatku roka 2020. Trendy predchádzajúcich období zostávajú naďalej aktuálne, menia sa však priority ich nasadzovania.

Webinár sa zameriava na trendy v digitalizácii a  automatizácii výrobných procesov a inovatívne postupy. Súčasťou prezentácie je aj návod ako začať pripravovať podnik na digitálnu automatizáciu a nástup inteligentných technológií.

Nakoľko pandémia COVID-19 významne zasiahla do obchodných a prevádzkových modelov podnikov, časť webinára sa venuje zvýšenej miere digitalizácie a akcelerácii prechodu k modelom inteligentného riadenia (tzv. smart manufacturing).

Predstavené sú aj prípadové štúdie inovatívnych projektov optimalizácie podnikových procesov s nasadením digitálnych technológií. Zistíte ako môže vyzerať pilotný projekt, ako možno škálovať digitalizáciu a prejsť na digitálnu automatizáciu podľa princípov štvrtej priemyselnej revolúcie.

V rámci webinára sa venujeme aj postupom rozšírenia odolnosti a pružnosti výrobných a zásobovacích procesov s cieľom dosiahnutia prevádzkovej udržateľnosti aj počas kritických období akými bolo vypuknutie pandémie.

Kľúčové témy webinára:

  • Digitálna výroba a inteligentné zásobovanie ako norma
  • Post-pandemická adaptácia procesov
  • Škálovanie podnikového IoT
  • Agilné prevádzkové modely vo výrobe
  • Hybridné pracoviská a inteligentné technológie

Prístup k záznamu z webinára

 

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.


* Povinné položky

Ako urýchliť inteligentnú automatizáciu procesov digitálnou transformáciou | Webinár

Odborníci spoločnosti ANASOFT predstavujú vo webinári základné kroky a osvedčené postupy pre urýchlenie inteligentnej automatizácie podniku.

Ako zabezpečiť Just in Time zásobovanie pri stúpajúcej variabilite výroby | Webinár

Ako zabezpečiť včasné zásobovanie výrobných liniek a pracovísk správnymi a kvalitatívne nezávadnými komponentami pri stúpajúcej variabilite vyrábaných produktov?

Digitálna automatizácia skladovej logistiky | Webinár

Záznam webinára Česko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory a spoločnosti ANASOFT o možnostiach a spôsoboch digitálnej automatizácie riadenia skladovej logistiky.