Ako urýchliť inteligentnú automatizáciu procesov digitálnou transformáciou | Webinár

21.12.2020

Ako urýchliť inteligentnú automatizáciu procesov digitálnou transformáciou

Odborníci spoločnosti ANASOFT predstavujú vo webinári základné kroky a osvedčené postupy pre urýchlenie inteligentnej automatizácie podniku.

Pandémia ochorenia COVID-19 poukázala na to, aké úskalia so sebou prináša podnikanie v globálnej a nestálej ekonomike. Koronakríza len zdôraznila nevyhnutnosť prechodu výrobných podnikov a logistiky na flexibilné a digitálne prevádzkové a obchodné modely.

Neexistuje jeden zaručený všeliek na zabezpečenie efektívnosti prevádzky, existujú však nástroje, prostredníctvom ktorých môže podnik prejsť na flexibilnejšie a automatizované procesy riadené v reálnom čase. Spoločnosť ANASOFT vo webinári predstavuje kroky a postupy, akými sa dá v prevádzke rýchlo naštartovať digitalizácia a pripraviť procesy na inteligentnú automatizáciu.

Druhá tematická časť webináru sa zameriava na automatizáciu a digitalizáciu pracovného toku dokumentov. Možnosti digitalizácie spojené s automatizáciou podnikových procesov sú predstavené na príkladoch implementovaných projektoch. Táto časť zároveň poukazuje na previazanosť digitálneho podpisovania s komplexnými podnikovými procesmi a kapacitou vytvárať konkurenčné výhody.

Osvedčené postupy a odporúčania pri digitalizácii priemyselného podniku predstavuje Peter Bílik, Smart Industry solution designer spoločnosti ANASOFT. Peter Bilík sa od roku 2003 intenzívne venuje technologickým inováciám v priemysle a analýze a optimalizácii logistických a výrobných procesov predovšetkým vo vzťahu k digitalizácii a automatizácii priemyslu. Lukáš Búriproduktový manažér zodpovedajúci za rozvoj a starostlivosť o produkty digitálneho podpisovania jeho kolega a Marek Ilkovič, konzultant pre partnerov, sa budú venovať digitalizácii a automatizácii pracovného toku.

Webinár bol organizovaný v spolupráci s Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou.

Prístup k záznamu z webinára

 

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.


* Povinné položky