V Tatramate majú výrobu pod drobnohľadom

26.10.2015

Pod Tatrami majú výrobu pod drobnohľadomKeď sa povie Tatramat, mnohí si spomenú na automatické práčky z éry komunizmu, ktoré sa od konca 70. rokov vyrábali v Poprade. Spojitosť značky s práčkami definitívne skončila v druhej polovici 90. rokov minulého storočia, keď sa spoločnosť Whirlpool stala stopercentným vlastníkom popradského výrobného závodu.

Tatramat však zo sveta úplne nezmizol. Spotrebitelia môžu značku naďalej vídať na elektrických aj plynových ohrievačoch vody, solárnych setoch či na tepelných čerpadlách.

Firma Tatramat – ohrievače vody, vyrába tieto výrobky v spolupráci s materskou nemeckou spoločnosťou Stiebel Eltron.

Hmlistý obraz o výrobe

Podnik v minulosti čelil problémom, ktoré sa vo výrobe odkázanej z veľkej časti na manuálnu prácu vyskytujú pomerne často. Výkonnosť jednotlivých zamestnancov bola nevyvážená a keďže manažéri nemali presný prehľad o produktivite jednotlivcov, ich porovnávanie a hodnotenie bolo náročné. Výsledkom bolo odmeňovanie, ktoré nezohľadňovalo v plnej miere výkon pracovníkov, ale aj zložité plánovanie výroby, keďže manažéri presne nevedeli, koľko trvá produkcia ktorého modelu.

Vedenie podniku si uvedomovalo, že lepšie monitorovanie výroby by mohlo znamenať viacero prínosov, vrátane predpokladov pre zvýšenie produktivity. Manažéri si však sledovanie výroby nevysvetlili tak, že potrebujú kamerový systém, ktorí plní len funkciu sledovania ľudí. Keď hľadali vhodné riešenie, natrafili na systém EMANS od firmy Anasoft, ktorý umožňuje zbierať a následne analyzovať dáta z výroby. Nejde o podnikový informačný systém (ERP), ani automatizáciu výrobnej linky, ale o riešenie, ktoré tieto dve oblasti prepája.

Pohľad na linku

V Tatramate majú výrobu pod drobnohľadomV minulosti sa výrobné plány pre tepelné čerpadlá v Tatramate distribuovali pracovníkom každý deň na papieri. Papiere sa mohli stratiť či pomiešať, čo zvyšovalo riziko chybovosti. Navyše, chyby mohli vznikať aj pri následnom prepisovaní záznamov z výroby do informačného systému, čo sa dialo s oneskorením a bolo to zbytočne prácne.

 

Dnes stačí zamestnancovi nasnímať sériové číslo hlavnej súčiastky tepelného čerpadla a systém okamžite vie, o aký typ výrobku ide, k akej objednávke patrí a čo všetko s ním v danej chvíli treba urobiť. EMANS de facto konvertuje výrobný plán do konkrétnych úkonov pre jednotlivých pracovníkov. Každý z nich tak na displeji vidí vizualizáciu presného pracovného postupu pre výrobok, na ktorom práve pracuje, pričom v prípade potreby vie nazrieť pre podrobnejšie informácie do výrobnej dokumentácie.

Zamestnancom vo výrobe tak odpadajú manipulácie s papiermi a starosti s identifikáciou výrobku. Vďaka presnému návodu vždy vedia, čo majú v danej chvíli urobiť. Ukončenie jednotlivých úkonov odklikávajú, vďaka čomu systém získava údaje o aktuálnom priebehu výroby.

Čo EMANS prináša

Výrobný riaditeľ Tatramatu dnes môže kedykoľvek, hoci aj z dovolenky, zistiť aký výrobok sa práve na linke kompletizuje, koľko kusov ktorého modelu sa už v daný deň vyrobilo, prípadne či sa výroba z nejakého dôvodu nezastavila.

Okrem toho, EMANS zo zozbieraných dát vytvára reporty. Nielen o výkonnosti či produktivite jednotlivých pracovníkov, ale aj o ich dochádzke, o dobe výroby jednotlivých druhov výrobkov či o prestojoch vo výrobe. Systém tiež umožňuje nastaviť, aby do prevádzky mohol vstúpiť iba pracovník, ktorý má v profile potrebné oprávnenia, napríklad zváračský kurz.

Dôležitým prínosom podrobných reportov z výroby nie je len možnosť ľudí spravodlivejšie odmeňovať, prípadne doškoliť tých, ktorí výkonnostne zaostávajú, ale aj lepšie plánovať. Keď manažéri vedia, koľko trvá produkcia ktorého modelu, dokážu ľahšie odhadnúť výrobné kapacity. Nenastane tak situácia,  že by nevedeli naplniť prísľuby odberateľom alebo, že by sa im zbytočne zvyšovali náklady na uskladnenie priveľkých zásob.

Celkové zavedenie riešenia EMANS do výroby tepelných čerpadiel Tatramatu trvalo 5 týždňov. Prvé dva kvartály sa merateľné prínosy nedostavili, ale po jednom roku, keď vedela systém rutinne a bez problémov používať väčšina pracovníkov, sa niektoré merateľné parametre zlepšili dokonca dvojciferne. Napríklad produktivita narástla o 14 %dobu výroby sa podarilo skrátiť až o 17 %. Celková návratnosť celého systému v Tatramate je kalkulovaná na 2 roky.

V budúcnosti (začiatkom roka 2016) Tatramat plánuje EMANS zaviesť aj na výrobné linky iných produktov a prepojiť ho so systémom SAP, aby sa objednávky spracúvané v podnikovom softvéri pretavovali automaticky do výrobného plánu a úloh pre jednotlivých pracovníkov vo výrobe.

MOHLO BY VÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ:

Chcete vedieť viac?